เรือล่องโอ-โอะคะงะวะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ1ชม

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสถานที่ชมดอกซากุระในโยโกฮะมะ สองฝั่งแม่น้ำมีต้นซากุระปลูกอยู่ประมาณ 800 ต้น ทุกๆ ปีมีการจัดงานเทศกาลดอกซากุระขึ้น การล่องเรือชมดอกซากุระนั้นเป็นที่นิยมมาก ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในอุโมงค์ดอกซากุระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-206, ฮิโนะเดะ-โชะ, นะคะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

โยโกะฮามะ ซับ คลับ (โอโอคากะวะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

โยโกะฮามะ ซับ คลับ (โอโอคากะวะ)

เขตโนะเงะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 13

เขตโนะเงะ

โอทะนะวะโนะเร็น
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

โอทะนะวะโนะเร็น

สำรวจโคะงะเนะ-โชะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 9

สำรวจโคะงะเนะ-โชะ