ข้อมูลทั่วไป

กล่าวกันว่านุซุโตะได้รับการตั้งชื่อตามประวัติศาสตร์ที่ว่า กลุ่มโจรถูกจับได้โดยง่ายดาย เนื่องจากที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ หลังจากที่เจอหน้าผาและคลื่นที่รุนแรง สถานที่แห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดจุดชมวิว 50 จุดของคะนะงะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

บิชะมอน, มินะมิชิตะอุระมะชิ, มิอุระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีมิอฬระไคกัน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สวนมิยะงะวะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนมิยะงะวะ

อ่าวเอะนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

อ่าวเอะนะ

ประภาคารอะวะสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ประภาคารอะวะสะกิ

สวนโจะงะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนโจะงะชิมะ