ประภาคารอะวะสะกิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ30นาที

รายละเอียด

เมื่อคุณเดินลงจากสวนแห่งจังหวัดโจะงะชิมะ (prefectural Jogashima Park) มุ่งหน้าสู่ทะเล คุณจะพบกับประภาคารขนาดเล็กตั้งอยู่บนพื้นหิน ประภาคารแห่งนี้สูง 11 เมตร แต่แสงที่ส่องนั้นสามารถมองเห็นได้ชัดถึง 20 กิโลเมตร คุณยังสามารถชมประภาคารนี้ได้จากระยะไกลจากบนระเบียงชมวิวในสวน แต่อยากให้ลองเดินไปชมใกล้ๆ และได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพชายฝั่งทะเลไปด้วย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โจะงะชิมะ, มิสะกิ-มะชิ, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

สวนโจะงะชิมะ

สวนโจะงะชิมะ

โจะงะชิมะ

โจะงะชิมะ

ชัคคิระโคะ มิอุระ โชะวะกัน

ชัคคิระโคะ มิอุระ โชะวะกัน

คุโระบะ เท

คุโระบะ เท