รถบัสนินจา แมงมุมน้ำ

พื้นที่ทางตะวันตก 45นาที

ข้อมูลทั่วไป

เทคนิค "แมงมุมน้ำ" เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ถูกใช้โดยเหล่านินจา รถบัสแมงมุมน้ำนินจา เปรียบเสมือนนินจาที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วบนผิวน้ำ โดยรถบัสนี้จะวิ่งรอบฮาโกเนะ อะชิโนะโกะ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

36 โมะโทะฮาโกเนะ, ฮาโกะเนะ-มาชิ, อะชิการะชิโมะ-กัน, คานากาวะ-เค็น

การเข้าถึง

รถบัสอิซุ ฮาโกเนะ, อาคารฮาโกเนะ

เวลาทำการ

จำเป็นต้องจองล่วงหน้า

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ - 2,800 เยนเด็ก (นักเรียนชั้นประถมและต่ำกว่า) - 1,400 เยนทารก (2ปี และต่ำก่ว่า) - 500 เยน

รูปถ่าย

กระเช้าไฟฟ้าโคะมะงะทะเกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

กระเช้าไฟฟ้าโคะมะงะทะเกะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฮะโกะเนะ-เอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฮะโกะเนะ-เอ็น

ฮะโกะเนะ-เอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก

ฮะโกะเนะ-เอ็น

เดอะ พรินส์ ฮะโกะเนะ ทะเลสาบอะชิโนะโกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

เดอะ พรินส์ ฮะโกะเนะ ทะเลสาบอะชิโนะโกะ