ทะเลสาบอะชิโนะโกะ (ตกปลา Smelt และลิ้มลองเมนูอาหารกลางวันปลา Smelt)

พื้นที่ทางตะวันตก1ชม30นาที

ข้อมูลทั่วไป

นับตั้งแต่มีการพัฒนาเครือข่ายอวนและอุปกรณ์บ่มเพาะ พร้อมกับการค้นพบวิธีการวางไข่ตามธรรมชาติอย่างง่ายเมื่อสิบปีที่ผ่านมา ปลาวะคะสะงิจำนวนมากได้รับการผสมพันธ์ุ และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยแต่ละครอบครัว ปลาวะคะสะงิสามารถว่ายน้ำได้ที่ชายหาด

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

139 โมะโตะฮะโกะเนะ

การเข้าถึง

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน สถานี ฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านค้า

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฮะโกะเนะ-เอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 19

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฮะโกะเนะ-เอ็น

สนามกอล์ฟฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

สนามกอล์ฟฮะโกะเนะ

กระเช้าไฟฟ้าโคะมะงะทะเกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 31

กระเช้าไฟฟ้าโคะมะงะทะเกะ

ฮะโกะเนะ-เอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 26

ฮะโกะเนะ-เอ็น