ข้อมูลทั่วไป

นิอิจิ โนะ โอ-ฮะชิ (สะพานใหญ่นิอิจิ) เป็นสะจานที่เชื่อมต่อระหว่างเขื่อนมิยะงะเสะ พื้นที่โทะริอิฮะระ และพื้นที่เลียบทะเลสาบ วิวจากสวนโทะริอิฮะระนั้นงดงามมาก สะพานแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 100 สะพานที่มีชื่อเสียงของคะนะงะวะ ตรงจุดนี้รู้จักกันว่าเป็นจุดผีสิง ภาพถ่ายจัดทำโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มิยะงะเสะ, คิโยะคะวะ, เขตอะอิโกะ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีเจอาร์ ฮะชิโมะโตะ→ขึ้นรถเมล์ที่ไปยัง Torihara-hureai-no-ie→ลงรถที่ป้ายสุดท้าย→เดิน 1 นาที

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ
พื้นที่ใจกลาง 1

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ

ซึตคุอิ คุมิฮิโมะ (มิยะงะเสะ โทะริอิบะระ ฟุเระอะอิ โนะ เละ)
พื้นที่ใจกลาง 5

ซึตคุอิ คุมิฮิโมะ (มิยะงะเสะ โทะริอิบะระ ฟุเระอะอิ โนะ เละ)

พื้นที่ใจกลาง 0

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง 18

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ