ข้อมูลทั่วไป

นิอิจิ โนะ โอ-ฮะชิ (สะพานใหญ่นิอิจิ) เป็นสะจานที่เชื่อมต่อระหว่างเขื่อนมิยะงะเสะ พื้นที่โทะริอิฮะระ และพื้นที่เลียบทะเลสาบ วิวจากสวนโทะริอิฮะระนั้นงดงามมาก สะพานแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 100 สะพานที่มีชื่อเสียงของคะนะงะวะ ตรงจุดนี้รู้จักกันว่าเป็นจุดผีสิง ภาพถ่ายจัดทำโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มิยะงะเสะ, คิโยะคะวะ, เขตอะอิโกะ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีเจอาร์ ฮะชิโมะโตะ→ขึ้นรถเมล์ที่ไปยัง Torihara-hureai-no-ie→ลงรถที่ป้ายสุดท้าย→เดิน 1 นาที

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ
พื้นที่ใจกลาง

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ

ซึตคุอิ คุมิฮิโมะ (มิยะงะเสะ โทะริอิบะระ ฟุเระอะอิ โนะ เละ)
พื้นที่ใจกลาง

ซึตคุอิ คุมิฮิโมะ (มิยะงะเสะ โทะริอิบะระ ฟุเระอะอิ โนะ เละ)

ศูนย์การเรียนรู้มิยากาเซะ ยามะนามิ เขตคานะกาวะ
พื้นที่ใจกลาง

ศูนย์การเรียนรู้มิยากาเซะ ยามะนามิ เขตคานะกาวะ

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ