ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ

พื้นที่ใจกลาง 2ชม

ข้อมูลทั่วไป

ต้นคริสมาสต์ขนาดใหญ่ริมทะเลสาบ ที่มีผู้เข้าชมประมาณ 250,000-300,000 คนต่อปี มีไฟประดับบนต้น 10,000 ดวง

เที่ยวกลางคืนในคานากาว่า

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

940-4 มิยะงะเสะ คิโยะคะวะ-มุระ, อะอิโคกะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ศูนย์การเรียนรู้มิยากาเซะ ยามะนามิ เขตคานะกาวะ
พื้นที่ใจกลาง

ศูนย์การเรียนรู้มิยากาเซะ ยามะนามิ เขตคานะกาวะ

สะพานแขวน (โอะซึตริบะชิ) ทะเลสาบมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง

สะพานแขวน (โอะซึตริบะชิ) ทะเลสาบมิยะงะเสะ

ทะเลสาบมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง

ทะเลสาบมิยะงะเสะ

สะพานนิจิโนะโอะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สะพานนิจิโนะโอะ