ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ

พื้นที่ใจกลาง2ชม

ข้อมูลทั่วไป

ต้นคริสมาสต์ขนาดใหญ่ริมทะเลสาบ ที่มีผู้เข้าชมประมาณ 250,000-300,000 คนต่อปี มีไฟประดับบนต้น 10,000 ดวง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

940-4 มิยะงะเสะ คิโยะคะวะ-มุระ, อะอิโคกะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

สะพานแขวน (โอะซึตริบะชิ) ทะเลสาบมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง 6

สะพานแขวน (โอะซึตริบะชิ) ทะเลสาบมิยะงะเสะ

ทะเลสาบมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง 3

ทะเลสาบมิยะงะเสะ

สะพานนิจิโนะโอะ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

สะพานนิจิโนะโอะ

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ
พื้นที่ใจกลาง 1

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ