นะงะคุระ บิฮะดะ ซากุระ (คะมิโงะ : โมะริ โนะ เอ)(ต้นซากุระ)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ในบริเวณนี้มีต้นซากุระที่มีอายุมากกว่า 100 ปี มีชื่อว่า โอะชิมะ ซากุระ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสถานอาบน้ำร้อน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1499-1 คะมิโงะโชะ, สะคะเอะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีคะนะสะวะ-ฮัคเค

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สวนเรียนรู้ธรรมชาติป่า โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนเรียนรู้ธรรมชาติป่า โยโกฮะมะ

โอมะรุ ยะมะ ภูเขาโอมะรุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โอมะรุ ยะมะ ภูเขาโอมะรุ

สวนชิซะไค
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนชิซะไค

ภูเขาไทเฮ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ภูเขาไทเฮ