ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่โล่งบนเส้นทางเดินป่ารอคโคะคุ-โทะอุเกะ ตั้งอยู่ที่พรมแดนระหว่างคามาคุระกับโยโกฮะมะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คะมิโงะโชะ, สะคะเอะ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีคะนะซะวะ-ฮัคไค

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สวนเรียนรู้ธรรมชาติป่า โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนเรียนรู้ธรรมชาติป่า โยโกฮะมะ

นะงะคุระ บิฮะดะ ซากุระ (คะมิโงะ : โมะริ โนะ เอ)(ต้นซากุระ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

นะงะคุระ บิฮะดะ ซากุระ (คะมิโงะ : โมะริ โนะ เอ)(ต้นซากุระ)

โอมะรุ ยะมะ ภูเขาโอมะรุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โอมะรุ ยะมะ ภูเขาโอมะรุ

ไคบุกิ จิโซะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ไคบุกิ จิโซะ