สถานีที่ 5 ภูเขาฟูจิ ซาบารุ ไลน์

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

เราขอแนะนำสถานีที่ 5 ภูเขาฟูจิ ซาบารุ ไลน์ เนื่องด้วยมีร้านกิฟช้อปอยู่มากมาย และมีชื่อเสียงในวิวที่สวยงามของทะเลสาบคะวะงุชิ ฟูจิ ซาบารุเป็นถนนที่เก็บค่าผ่านทาง (ไป - กลับ: 2000 เยน)

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

5617 คะมิโยะชิดะ, ฟูจิโยะชิดะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

ลงรถไฟที่สถานีหลัก (สถานีคะวะกุชิโกะ, สถานีฟูจิซาน) ไปยังทางเข้าเขตภูเขา จากที่นั่นให้ขึ้นรถรับส่ง

เวลาทำการ

เมื่อรถไฟสายฟูจิ ซาบารุ เปิดทำการ (สิ้นเดือนเมษายน ~ ปลายเดือนพฤศจิกายน)

รูปถ่าย

ทะเลสาบคะวะงุชิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

ทะเลสาบคะวะงุชิ

โงะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

โงะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

เส้นทางเดินป่าฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

เส้นทางเดินป่าฮะโกะเนะ

เส้นทางอาชิงาระ
พื้นที่ทางตะวันตก

เส้นทางอาชิงาระ