ข้อมูลทั่วไป

เนินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของคูเมือง ที่ตระกูลโฮะโจะเด้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีจากกองทัพของโทะโยะโทะมิ ฮิเดะโยะชิ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-1, ฮะมะ-โชะ, โอดะวะระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีโอดะวะระ รถไฟสายโอดะคิว

เวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

วันหยุดทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ศาลเจ้าโฮะโจะนะริ/กบหิน
พื้นที่ทางตะวันตก

ศาลเจ้าโฮะโจะนะริ/กบหิน

เอะจิมะ
พื้นที่ทางตะวันตก

เอะจิมะ

เครื่องเขิน อิชิคะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

เครื่องเขิน อิชิคะวะ

ร้านหลัก โอดะวะระ โอเด็น (อาหารกลางวันโอดะวะระ โอเด็น)
พื้นที่ทางตะวันตก

ร้านหลัก โอดะวะระ โอเด็น (อาหารกลางวันโอดะวะระ โอเด็น)