ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เนินเร็นโจ-อิน

เนินเร็นโจ-อิน

ส่วนหนึ่งของโครงสร้างทั่วไปถูกสร้างโดยตระกูลโฮโจะ เพื่อตอบโต้การโจมตีของฮิเดโยะชิ โทะโยะโทะมิ ในโอดะวาระ เป็นสถานที่ทรงคุณค่าในพื้นที่ลุ่มของปราสาทโอดะวาระ โดยมีแม่น้ำชิบุโทริอยู่บริเวณด้านนอกเนินดิน และถูกใช้เป็นคูเมือง

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

ช่วงเวลา

15นาที

วันหยุดทำการ เปิดตลอดทั้งปี
ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีโอดะวาระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศาลเจ้าโฮะโจะนะริ/กบหิน

ศาลเจ้าโฮะโจะนะริ/กบหิน

15 โอดาวาระ
เอะจิมะ

เอะจิมะ

30 โอดาวาระ
เครื่องเขิน อิชิคะวะ

เครื่องเขิน อิชิคะวะ

15 โอดาวาระ
ร้านหลัก โอดะวะระ โอเด็น (อาหารกลางวันโอดะวะระ โอเด็น)

ร้านหลัก โอดะวะระ โอเด็น (อาหารกลางวันโอดะวะระ โอเด็น)

60 โอดาวาระ