โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าโฮะโจะนะริ/กบหิน

ศาลเจ้าโฮะโจะนะริ/กบหิน

ได้มีการกล่าวกันว่าวัดแห่งนี้สร้างโดยตระกูลโฮะจะ เป็นวัดที่มีหินธรรมชาติเรียก คะวะซุยชิ (กบหิน) ในตำนานเล่าว่า เมื่อใดก็ตามที่โอดะวะระตกอยู่ในอันตราย หินก้อนนี้ก็จะร้องออกมาดังๆ

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง สายโอดะคิว สถานีโอดะวะระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เนินเร็นโจ-อิน

เนินเร็นโจ-อิน

พื้นที่ทางตะวันตก
ร้านหลัก โอดะวะระ โอเด็น (อาหารกลางวันโอดะวะระ โอเด็น)

ร้านหลัก โอดะวะระ โอเด็น (อาหารกลางวันโอดะวะระ โอเด็น)

พื้นที่ทางตะวันตก
เครื่องเขิน อิชิคะวะ

เครื่องเขิน อิชิคะวะ

พื้นที่ทางตะวันตก
เอะจิมะ

เอะจิมะ

พื้นที่ทางตะวันตก