มินะโตะ มิไร 21

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ2ชม

รายละเอียด

แหล่งเที่ยวชมหลักของโยโกฮะมะ หันหน้าเข้าสู่ท่าเรือโยโกฮะมะ และมีตึกระฟ้า อาคารธุรกิจขนาดใหญ่ และอาคารเรโทรยืนเรียงรายสองฝั่งถนน คุณสามารถสัมผสกับการผสมผสานกันระหว่างความทันสมัยและแบบเก่าดั้งเดิม

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ถนนมินะโตะ-มิไร, 3-5, มินะโตะ-มิไร, นิชิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ออร์บิ โยโกฮะมะ

ออร์บิ โยโกฮะมะ

แกรนด์ มอลล์ ปาร์ค

แกรนด์ มอลล์ ปาร์ค

นิทรรศการ Yokohama Triennale (นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย)

นิทรรศการ Yokohama Triennale (นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโยโกฮะมะ