ข้อมูลทั่วไป

เมดะงะวะ เป็นลำธารที่ใสสะอาดยาว 1.4 กม. พร้อมต้นสนและพรรณไม้ผลัดใบรายล้อมโดยรอบ ที่นี่มีนกป่าและสัตว์น้ำนานาชนิด และมีทางเดินที่หาดูได้ยากในพื้นที่คันโต นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินป่าที่ทอดขึ้นสู่ภูเขาโอะงุซุ ※ตั้งแต่วันที่ 8/25 บางถนนอาจจะปิด

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-21 อะคิยะ, โยโกสุกะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โยโกสุกะ สถานีซูชิ

รูปถ่าย