ทะเลสาบมิยะงะเสะ

พื้นที่ใจกลาง45นาที

รายละเอียด

เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่มหานคร มีพื้นที่ประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 100 เท่า ของโตเกียวโดม

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮันบะระ, เอะอิกะวะ, เขตเอะอิโกะ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮอน-อะซึตกิ หรือ สายเจอาร์ เคอิโอะ สถานีฮะชิโมะโตะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สะพานแขวน (โอะซึตริบะชิ) ทะเลสาบมิยะงะเสะ

สะพานแขวน (โอะซึตริบะชิ) ทะเลสาบมิยะงะเสะ

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ

ซึตคุอิ คุมิฮิโมะ (มิยะงะเสะ โทะริอิบะระ ฟุเระอะอิ โนะ เละ)

ซึตคุอิ คุมิฮิโมะ (มิยะงะเสะ โทะริอิบะระ ฟุเระอะอิ โนะ เละ)