ทะเลสาบมิยะงะเสะ

พื้นที่ใจกลาง45นาที

ข้อมูลทั่วไป

เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่มหานคร มีพื้นที่ประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 100 เท่า ของโตเกียวโดม

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮันบะระ, เอะอิกะวะ, เขตเอะอิโกะ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮอน-อะซึตกิ หรือ สายเจอาร์ เคอิโอะ สถานีฮะชิโมะโตะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สะพานแขวน (โอะซึตริบะชิ) ทะเลสาบมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง 7

สะพานแขวน (โอะซึตริบะชิ) ทะเลสาบมิยะงะเสะ

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง 15

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ
พื้นที่ใจกลาง 1

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ

ซึตคุอิ คุมิฮิโมะ (มิยะงะเสะ โทะริอิบะระ ฟุเระอะอิ โนะ เละ)
พื้นที่ใจกลาง 5

ซึตคุอิ คุมิฮิโมะ (มิยะงะเสะ โทะริอิบะระ ฟุเระอะอิ โนะ เละ)