ทะเลสาบมิยะงะเสะ

พื้นที่ใจกลาง 45นาที

ข้อมูลทั่วไป

เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่มหานคร มีพื้นที่ประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 100 เท่า ของโตเกียวโดม

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮันบะระ, เอะอิกะวะ, เขตเอะอิโกะ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮอน-อะซึตกิ หรือ สายเจอาร์ เคอิโอะ สถานีฮะชิโมะโตะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สะพานแขวน (โอะซึตริบะชิ) ทะเลสาบมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง

สะพานแขวน (โอะซึตริบะชิ) ทะเลสาบมิยะงะเสะ

ศูนย์การเรียนรู้มิยากาเซะ ยามะนามิ เขตคานะกาวะ
พื้นที่ใจกลาง

ศูนย์การเรียนรู้มิยากาเซะ ยามะนามิ เขตคานะกาวะ

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง

ต้นคริสมาสมิยะงะเสะ

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ
พื้นที่ใจกลาง

ตลาดฟุเรอิโนะ เละ ทะเลสาบมิยะงะเสะโกะ