ข้อมูลทั่วไป

ในช่วงฤดูร้อนชายหาดแห่งนี้เป็นที่รู้จักสำหรับการปรากฏตัวของ sea tinkles ซึ่งสะท้อนแสงสีฟ้าจางท่ามกลางเกลียวคลื่น เป็นภาพที่ดูมีมนต์ขลัง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1154-5, มะนัตซึตรุ, มะนะซุรุ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค
พื้นที่ทางตะวันตก 2

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

บึงนก
พื้นที่ทางตะวันตก 0

บึงนก

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 12

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ