คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขาเมะงุมมิงะ โอะกะ)

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ดอกอะเซลเลียและด็อกวูดยืนเรียงรายอยู่ริมถนน ซึ่งแล่นผ่านไปรอบเนินเขา เมะงุมิงะ โอะกะ (ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับชมดอกไม้คือปลายเดือนเมษายน)

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คะมิคิชิสะวะ, ฮิรัตซึตกะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีโอะอิโซะ, สายโทะไคโดะ

เวลาทำการ

อาทิตย์ละ 7 วัน

วันหยุดทำการ

อาทิตย์ละ 7 วัน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

คิสะวะ ฮัคเค (โรงเรียนประถมคิสะวะ)
พื้นที่โชะนัน

คิสะวะ ฮัคเค (โรงเรียนประถมคิสะวะ)

คิสะวะ ฮัคเค (สระน้ำคิสะวะ)
พื้นที่โชะนัน

คิสะวะ ฮัคเค (สระน้ำคิสะวะ)

คิสะวะ ฮัคเค
พื้นที่โชะนัน

คิสะวะ ฮัคเค

น้ำตกคิริฟุริ
พื้นที่โชะนัน

น้ำตกคิริฟุริ