สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมคาวาสะกิ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ตั้งอยู่บนชั้นหนึ่งของ LiSE (Life Science & Environment Research Center) คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคาวาสะกิกับมลภาวะ และการเดินทางไปสู่สภาพแวดล้อมที่สะอาดกว่า ได้จากสิ่งทอ แผงสัมผัส และวิดีโอ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คาวาสะกิ เซเม คะงะคุ/คันเกียวอุ คะงะคุ เซ็นเตอร์ (LiSE) 1F 3-25-13 โทะโนะมะชิ, คาวาสะกิ-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีโคะจิมะชินเด็น

เวลาทำการ

วันจันทร์ ~ วันศุกร์: 9:00 ~ 16:00 น

วันหยุดทำการ

วันหยุดราชการ / วันหยุดปีใหม่

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

คะวะงุชิ ฮิงะตะ / ดอกซากุระริมทำนบกั้นน้ำ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

คะวะงุชิ ฮิงะตะ / ดอกซากุระริมทำนบกั้นน้ำ

ชาเตอร์ ครุยส์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ชาเตอร์ ครุยส์

การขับรถทางด่วนไม่จำกัด ด้วยรถเช่า
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

การขับรถทางด่วนไม่จำกัด ด้วยรถเช่า

ไดชิงะวะระ ฮิกะตะ เซ็นเตอร์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ไดชิงะวะระ ฮิกะตะ เซ็นเตอร์