อิสโยะอุเค็นคิวไค (Isyoukenkyukai)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

อิสโยะอุ-เค็นคิวไค (Isyou-Kenkyukai) มุ่งมั่นในการทำกิโมโนด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม ภายใต้พื้นฐานสามข้อคือ การฝึกอบรมผู้ผลิตกิโมโน การฝึกอบรมการตัดเย็บกิโมโน รวมถึงการพัฒนาและจำหน่ายชุดกิโมโนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ พวกเขาเพิ่งเปิดห้องเรียนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความสุขในการทำชุดกิโมโน หลังจากสังเกตชั้นเรียน ผู้เข้าชมสามารถลองสอดเชือกผ่านช่องกระเป๋าถือคินชะกุ และเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีการทำกิโมโนได้มากขึ้น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-29-11 คันไดจิ, คะนะงะวะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

รถซับเวย์โยโกฮะมะ บลูไลน์ สถานีกุมโยะจิ

เวลาทำการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์, วันเสาร์ทุกสัปดาห์ที่สอง 9:00 -18: 00 น.

วันหยุดทำการ

วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันเสาร์เว้นเสาร์

รูปถ่าย

รอคคะคุบะชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

รอคคะคุบะชิ

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

สวนมิตซึตสะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนมิตซึตสะวะ

สวนชิราฮาไทเคะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนชิราฮาไทเคะ