สวนฮิสะโมะโตะ-ยะคุอิมอน

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

นี่เป็นถิ่นที่อยู่ของครอบครัวโอะกะ ซึ่งทำงานในด้านการแพทย์มาตั้งแต่สมัยเอะโดะ มาเป็นเวลาแปดชั่วอายุคน ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่อง 'อะคะฮิเกะ’ ของ Akira Kurosawa นำเค้าเรื่องมาจากคลินิกทางการแพทย์แห่งนี้ อนุสาวรีย์โคะชินที่ตั้งอยู่ไม่ไกล สร้างขึ้นโดยครอบครัวมิตซึตโทะมิ สร้างอุทิศแก่ม้าตายด้วยไฟครอก ความศรัทธาต่อพระพุทธรูปที่มีหัวเป็นม้ามีความแข็งแกร่งมากกว่าพระพุทธศาสนาโคชิน ในบริเวณนี้ แต่ทั้งสองก็ผสมผสานกันดี และได้รับการบูชาจากผู้คน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-5-19 ฮิสะโมะโตะ, ทะคะซึต-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโตคิว-เดะเนะโทะชิ สถานีมิโซะโนะคุชิ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ห้องอ้างอิงชื่อสถานที่
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ห้องอ้างอิงชื่อสถานที่

วากะชิ มิโยะชิโนะ ประสบการณ์ทำวากะชิ (ขนมหวานญี่ปุ่น)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

วากะชิ มิโยะชิโนะ ประสบการณ์ทำวากะชิ (ขนมหวานญี่ปุ่น)

สวนสีเขียว สุเอะนะงะ-คุมะโนะโมะริ  (เอโดะ-มิ-ซากุระ, ต้นไม้ทาร์ซาน)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนสีเขียว สุเอะนะงะ-คุมะโนะโมะริ (เอโดะ-มิ-ซากุระ, ต้นไม้ทาร์ซาน)

ศาลเจ้ามิโซะโนะคุชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้ามิโซะโนะคุชิ