ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนฮิสะโมะโตะ-ยะคุอิมอน

สวนฮิสะโมะโตะ-ยะคุอิมอน

นี่เป็นถิ่นที่อยู่ของครอบครัวโอะกะ ซึ่งทำงานในด้านการแพทย์มาตั้งแต่สมัยเอะโดะ มาเป็นเวลาแปดชั่วอายุคน ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่อง 'อะคะฮิเกะ’ ของ Akira Kurosawa นำเค้าเรื่องมาจากคลินิกทางการแพทย์แห่งนี้ อนุสาวรีย์โคะชินที่ตั้งอยู่ไม่ไกล สร้างขึ้นโดยครอบครัวมิตซึตโทะมิ สร้างอุทิศแก่ม้าตายด้วยไฟครอก ความศรัทธาต่อพระพุทธรูปที่มีหัวเป็นม้ามีความแข็งแกร่งมากกว่าพระพุทธศาสนาโคชิน ในบริเวณนี้ แต่ทั้งสองก็ผสมผสานกันดี และได้รับการบูชาจากผู้คน

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สายโตคิว-เดะเนะโทะชิ สถานีมิโซะโนะคุชิ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

วากะชิ มิโยะชิโนะ ประสบการณ์ทำวากะชิ (ขนมหวานญี่ปุ่น)

วากะชิ มิโยะชิโนะ ประสบการณ์ทำวากะชิ (ขนมหวานญี่ปุ่น)

คาวาซากิ
สวนสีเขียว สุเอะนะงะ-คุมะโนะโมะริ  (เอโดะ-มิ-ซากุระ, ต้นไม้ทาร์ซาน)

สวนสีเขียว สุเอะนะงะ-คุมะโนะโมะริ (เอโดะ-มิ-ซากุระ, ต้นไม้ทาร์ซาน)

คาวาซากิ
ศาลเจ้ามิโซะโนะคุชิ

ศาลเจ้ามิโซะโนะคุชิ

คาวาซากิ
สะพานโออิชิ

สะพานโออิชิ

คาวาซากิ