โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฮิรัตซึตกะ-ฮะนะ-อะงุริ

ฮิรัตซึตกะ-ฮะนะ-อะงุริ

ขึ้นอยู่กับแต่ละแห่ง
Map of ฮิรัตซึตกะ-ฮะนะ-อะงุริ

ติดต่อ

ฮิรัตซึตกะ ฮะนะ อะงิ เป็นชื่อรวมของสถานที่ทั้งหมดสี่แห่ง สวนคะนะซึ่งจุเต็มไปด้วยดอกไม้ตามฤดูกาล รวมถึงทุ่งสำหรับเรียนรู้การทำสวนและการเกษตร อะสะทุยุ พาร์ค เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่สดใหม่ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรแห่งชาติ "โนะอุ โนะ ไทเค็น-โคะริว-กัน" เกษตรกรจะสอนวิธีการปลูกและดูแลผัก ฟาร์มไมไซเป็นฟาร์มสาธารณะ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับสถานที่

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

1ชม

วันหยุดทำการ ขึ้นอยู่กับสถานที่
ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับสถานที่

การเข้าถึง

สถานีเจอาร์ ฮิรัตซึตกะ ทางออกทิศเหนือ→ขึ้นรถเมล์ที่มุ่งหน้าไปยังสถานีฮะดะโนะ→ลงรถที่โรงเรียนฮิรัตซึตกะ-โยะอุโงะ→เดิน 5 นาที

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ตลาดเกษตรกรอะสะซึยุ ฮิโรบะ

ตลาดเกษตรกรอะสะซึยุ ฮิโรบะ

พื้นที่โชะนัน
ร้านอาหาร 'คิทเช่น ฮานะ'

ร้านอาหาร 'คิทเช่น ฮานะ'

พื้นที่โชะนัน
ศูนย์ดอกไม้และพรรณไม้แห่งจังหวัดคะนะงะวะ, สวนคะนะ (ผักและดอกไม้)

ศูนย์ดอกไม้และพรรณไม้แห่งจังหวัดคะนะงะวะ, สวนคะนะ (ผักและดอกไม้)

พื้นที่โชะนัน
คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขาเมะงุมมิงะ โอะกะ)

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขาเมะงุมมิงะ โอะกะ)

พื้นที่โชะนัน