ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฮิรัตซึตกะ-ฮะนะ-อะงุริ

ฮิรัตซึตกะ-ฮะนะ-อะงุริ

ฮิรัตซึตกะ ฮะนะ อะงิ เป็นชื่อรวมของสถานที่ทั้งหมดสี่แห่ง สวนคะนะซึ่งจุเต็มไปด้วยดอกไม้ตามฤดูกาล รวมถึงทุ่งสำหรับเรียนรู้การทำสวนและการเกษตร อะสะทุยุ พาร์ค เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่สดใหม่ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรแห่งชาติ "โนะอุ โนะ ไทเค็น-โคะริว-กัน" เกษตรกรจะสอนวิธีการปลูกและดูแลผัก ฟาร์มไมไซเป็นฟาร์มสาธารณะ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับสถานที่

ช่วงเวลา

1ชม

วันหยุดทำการ ขึ้นอยู่กับสถานที่
ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับสถานที่

การเข้าถึง

สถานีเจอาร์ ฮิรัตซึตกะ ทางออกทิศเหนือ→ขึ้นรถเมล์ที่มุ่งหน้าไปยังสถานีฮะดะโนะ→ลงรถที่โรงเรียนฮิรัตซึตกะ-โยะอุโงะ→เดิน 5 นาที

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ตลาดเกษตรกรอะสะซึยุ ฮิโรบะ

ตลาดเกษตรกรอะสะซึยุ ฮิโรบะ

ฮิราสึกะ
ร้านอาหาร 'คิทเช่น ฮานะ'

ร้านอาหาร 'คิทเช่น ฮานะ'

ฮิราสึกะ
ศูนย์ดอกไม้และพรรณไม้แห่งจังหวัดคะนะงะวะ, สวนคะนะ (ผักและดอกไม้)

ศูนย์ดอกไม้และพรรณไม้แห่งจังหวัดคะนะงะวะ, สวนคะนะ (ผักและดอกไม้)

ฮิราสึกะ
คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขาเมะงุมมิงะ โอะกะ)

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขาเมะงุมมิงะ โอะกะ)

ฮิราสึกะ