ร้านฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ อีวานเกเลี่ยน EVA Ya, ร้าน EVA

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ร้าน Evangelion อย่างเป็นทางการ จุเต็มไปด้วยสินค้า Evangelion ร้าน EVA STORE ของแท้และดั้งเดิมของฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ อยู่ที่นี่ คุณยังสามารถซื้อขนมหวานสำหรับเดินทาน อาทิเช่น "Eva Ice-Creme cone" (350 เยน)

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

707-1 อะซะ ชิไรสิสิตะ, ยุโมะโตะ, ฮะโกะเนะ-โชะ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ

เวลาทำการ

9:00 - 18:00

วันหยุดทำการ

ปิดไม่สม่ำเสมอ

รูปถ่าย

ถนนช้อปปิ้งฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ถนนช้อปปิ้งฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

เทศกาลขบวนแห่ฮาโกเน่ ไดเมียว
พื้นที่ทางตะวันตก

เทศกาลขบวนแห่ฮาโกเน่ ไดเมียว

รถไฟไฮเดรนเยีย
พื้นที่ทางตะวันตก

รถไฟไฮเดรนเยีย

ทัวร์เดินชมฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ทัวร์เดินชมฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ