โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนเก็นจิยะมะ

สวนเก็นจิยะมะ

เส้นทางที่นำไปสู่เคะโชะสะกะเป็นเส้นทางอันตรายในสมัยโบราณ ที่ซึ่งมีรูปปั้นของโชกุน Minamoto no Yoritomo

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เคะไวสะกะ

เคะไวสะกะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น ศาลเจ้าอูกาฟุกุ

ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น ศาลเจ้าอูกาฟุกุ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
วัดไคโซะ-จิ

วัดไคโซะ-จิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
วัดจุฟุคุจิ

วัดจุฟุคุจิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ