ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนเก็นจิยะมะ

สวนเก็นจิยะมะ

4-649-1 โอะงิงะยะซึต, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น
Map of สวนเก็นจิยะมะ
  • เอะโนะชิมะ・คามาคุระ ฟรีพาส , พาสคามาคุระ-เอะโนะชิมะ +5

เส้นทางที่นำไปสู่เคะโชะสะกะเป็นเส้นทางอันตรายในสมัยโบราณ ที่ซึ่งมีรูปปั้นของโชกุน Minamoto no Yoritomo

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เคะไวสะกะ

เคะไวสะกะ

คามาคุระ
ศาลเจ้าเซนิอาราอิเบ็นไซเท็น อุกาฟุกุ

ศาลเจ้าเซนิอาราอิเบ็นไซเท็น อุกาฟุกุ

คามาคุระ
วัดไคโซะ-จิ

วัดไคโซะ-จิ

คามาคุระ
เอะโชะ-จิ

เอะโชะ-จิ

คามาคุระ