ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางที่นำไปสู่เคะโชะสะกะเป็นเส้นทางอันตรายในสมัยโบราณ ที่ซึ่งมีรูปปั้นของโชกุน Minamoto no Yoritomo

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4-649-1 โอะงิงะยะซึต, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

เคะไวสะกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เคะไวสะกะ

ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น ศาลเจ้าอูกาฟุกุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น ศาลเจ้าอูกาฟุกุ

วัดไคโซะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดไคโซะ-จิ

วัดจุฟุคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดจุฟุคุจิ