Công viên Genjiyama

Yokosuka, Miura 1giờ

Tổng quan

Con đường dẫn xuống Keshozaka từ xưa vốn đã rất nguy hiểm và là nơi đặt bức tượng của Minamoto no Yoritomo.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

4-649-1 Ogigayatsu, thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Kewaizaka
Yokosuka, Miura

Kewaizaka

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku
Yokosuka, Miura

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku

Chùa Kaizo
Yokosuka, Miura

Chùa Kaizo

Chùa Jufuku
Yokosuka, Miura

Chùa Jufuku