ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

ข้อมูลสำหรับตั๋วพิเศษ

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟูจิสะวะ-คามาคุระ 310 เยน
ตั๋วหนึ่งวัน 800 เยน

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น
  • Wi-Fi

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

The Market SE1 (Shonan Gelateria)

The Market SE1 (Shonan Gelateria)

15 ฟูจิซาว่า
สถานีเอะโนะเด็น/เอะโนะชิมะ

สถานีเอะโนะเด็น/เอะโนะชิมะ

15 ฟูจิซาว่า
ร้านเบเกอรี่โชนาน-โดะ

ร้านเบเกอรี่โชนาน-โดะ

15 ฟูจิซาว่า
วัดริวโคะ-จิ

วัดริวโคะ-จิ

60 ฟูจิซาว่า