Tổng quan

“Dankazura” là con đường nối cổng torii thứ hai và đền Tsuruoka Hachimangu với chiều dài khoảng 500m. Con đường được xây dựng để cầu nguyện cho việc sinh con an toàn khi Masako, vợ của tướng quân Minamoto no Yoritomo mang thai. Con đường bắt đầu từ Yuigahama và kết thúc tại Tsuruoka Wakamiya.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-2-1-31 Yukinoshita, thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Kamakura Tezukuri Ya (in núi Phú Sĩ, gamaguchi)
Yokosuka, Miura 8

Kamakura Tezukuri Ya (in núi Phú Sĩ, gamaguchi)

KOTOWA Kamakura Tsurugaoka Kaikan
Yokohama, Kawasaki 0

KOTOWA Kamakura Tsurugaoka Kaikan

Kamakura Kimono Komachi
Yokosuka, Miura 2

Kamakura Kimono Komachi

Kamakura Mameya (Cửa hàng Komachi-dori)
Yokosuka, Miura 1

Kamakura Mameya (Cửa hàng Komachi-dori)