ข้อมูลทั่วไป

ตามตำนานกล่าวว่าไดนิชิ-โดะถูกสร้างขึ้นในปี 742 โดยพระสงฆ์เกียวคิ ผู้ซึ่งก่อตั้งอาคารพระใหญ่วัดโทไดจิในจังหวัดนารา ในโถงกลางของไดนิชิ-โดะมีรูปปั้นของไดนิจิ-เนียวไร (พระไวโรจนพุทธะ) ความสูง 175 เซนติเมตร ซึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันสำคัญของจังหวัดคานากาวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

721, มิโนะเกะ, เมืองฮาทาโนะ, จังหวัดคานากาวะ

การเข้าถึง

นั่งรถบัสที่ไปยัง "มิโนะเกะ" จากสถานีโอดะคิว ฮาดาโนะ (บนสายโอดะคิว) ลงที่ป้ายรถบัส "มิโนะเกะ" และเดิน 1 นาที

รูปถ่าย

เรียวคุซุยอัน
พื้นที่โชะนัน

เรียวคุซุยอัน

น้ำพุฮิรัตสึกะ ยุอุซุย
พื้นที่โชะนัน

น้ำพุฮิรัตสึกะ ยุอุซุย

น้ำตกฮิเกโซะ (น้ำตกภิกษุ)
พื้นที่โชะนัน

น้ำตกฮิเกโซะ (น้ำตกภิกษุ)

วัดโอะยะมะ-เดะระ
พื้นที่โชะนัน

วัดโอะยะมะ-เดะระ