ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ไดนิชิ-โดะ

ไดนิชิ-โดะ

ตามตำนานกล่าวว่าไดนิชิ-โดะถูกสร้างขึ้นในปี 742 โดยพระสงฆ์เกียวคิ ผู้ซึ่งก่อตั้งอาคารพระใหญ่วัดโทไดจิในจังหวัดนารา ในโถงกลางของไดนิชิ-โดะมีรูปปั้นของไดนิจิ-เนียวไร (พระไวโรจนพุทธะ) ความสูง 175 เซนติเมตร ซึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันสำคัญของจังหวัดคานากาวะ

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

นั่งรถบัสที่ไปยัง "มิโนะเกะ" จากสถานีโอดะคิว ฮาดาโนะ (บนสายโอดะคิว) ลงที่ป้ายรถบัส "มิโนะเกะ" และเดิน 1 นาที

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เรียวคุซุยอัน

เรียวคุซุยอัน

ฮาดาโนะ
น้ำพุฮิรัตสึกะ ยุอุซุย

น้ำพุฮิรัตสึกะ ยุอุซุย

ฮาดาโนะ
น้ำตกฮิเกโซะ (น้ำตกภิกษุ)

น้ำตกฮิเกโซะ (น้ำตกภิกษุ)

ฮาดาโนะ
ไม่มีรูปภาพ

พาสยะบิทสึ

ฮาดาโนะ