ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
บลูเบอร์รี่-โนะ-สะโตะ, ฟาร์มท่องเที่ยวมิยะฮะระ

บลูเบอร์รี่-โนะ-สะโตะ, ฟาร์มท่องเที่ยวมิยะฮะระ

คุณสามารถเก็บบลูเบอร์รี่ได้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม หลังจากมีการยืนยันวันเปิดให้บริการ โปรดมากับครอบครัวของคุณ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

9:00 ~ 12:00 ต้องยืนยัน

ระยะเวลา : 30นาที

ค่าใช้จ่าย

200 เยน (นำกลับบ้าน: 100 กรัม = 200 เยน)

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีโชะนันได

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โรงงานคิริน หมู่บ้านโชะนัน (ทัวร์คิรินช่วงน้ำชายามบ่าย)

โรงงานคิริน หมู่บ้านโชะนัน (ทัวร์คิรินช่วงน้ำชายามบ่าย)

พื้นที่โชะนัน
กันสะกิ อิเสะกิ ชิเรียว-กัน

กันสะกิ อิเสะกิ ชิเรียว-กัน

พื้นที่ใจกลาง
ร้านขายเนื้อหมูคะเนะโกะ (หมูโคะอุซะ)

ร้านขายเนื้อหมูคะเนะโกะ (หมูโคะอุซะ)

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ

ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ

พื้นที่โชะนัน