บลูเบอร์รี่-โนะ-สะโตะ, ฟาร์มท่องเที่ยวมิยะฮะระ

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

คุณสามารถเก็บบลูเบอร์รี่ได้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม หลังจากมีการยืนยันวันเปิดให้บริการ โปรดมากับครอบครัวของคุณ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1663 มิยะฮะระ, ฟูจิสะวะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีโชะนันได

เวลาทำการ

9:00 ~ 12:00 ต้องยืนยัน

ค่าใช้จ่าย

200 เยน (นำกลับบ้าน: 100 กรัม = 200 เยน)

รูปถ่าย

โรงงานคิริน หมู่บ้านโชะนัน (ทัวร์คิรินช่วงน้ำชายามบ่าย)
พื้นที่โชะนัน

โรงงานคิริน หมู่บ้านโชะนัน (ทัวร์คิรินช่วงน้ำชายามบ่าย)

กันสะกิ อิเสะกิ ชิเรียว-กัน
พื้นที่ใจกลาง

กันสะกิ อิเสะกิ ชิเรียว-กัน

ร้านขายเนื้อหมูคะเนะโกะ (หมูโคะอุซะ)
พื้นที่โชะนัน

ร้านขายเนื้อหมูคะเนะโกะ (หมูโคะอุซะ)

ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ