ไร่เบ็นเคคะจุ (หมูปิ้งมิยะสะกิ)

พื้นที่โชะนัน 2ชม

ข้อมูลทั่วไป

หมูมิยะสะกิได้รับการเลี้ยงดูจากเกษตรกรท้องถิ่นในโชะอฺนัน "ตระกูลมิยะสะกิ" โดยใช้ระบบการผลิตเพื่อจำหน่าย เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะหมูที่หาได้ยาก และเป็นหมูที่มีรสหวานและทานแล้วไม่หนักท้องมาก ในงานที่จัดขึ้นทุกเดือน เดือนละ 1 ~ 2 ครั้ง คุณสามารถลิ้มลองหมูชนิดนี้จากผู้ผลิตโดยตรง (โดยที่ไม่ต้องตระเตรียมและทำความสะอาด / แต่จำเป็นที่ต้องจองล่วงหน้า) คุณสามารถลิ้มลองหมูมิยะสะกิที่ร้านอาหารของแต่ละพื้นที่ อาทิเช่น โชอุนัน โยโกฮะมะ และโตเกียว

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

6190 เอ็นโดะ ฟูจิสะวะ-ชิ, คะนะงะวะ

เวลาทำการ

12:00~15:00 (เปิด 1 หรือ 2 ครั้งในหนึ่งเดือน)

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่: 4600 เยน / นักศึกษามหาวิทยาลัย: 4200 เยน (ต้องจองล่วงหน้า)

รูปถ่าย

ร้านอาหารฟาร์มอิบุกิ
พื้นที่โชะนัน

ร้านอาหารฟาร์มอิบุกิ

เอ็นโดะ มะโฮะโระบะ-โนะ-สะโตะ
พื้นที่โชะนัน

เอ็นโดะ มะโฮะโระบะ-โนะ-สะโตะ

เทศกาลถ่านไม้ไผ่เอ็นโดะ
พื้นที่โชะนัน

เทศกาลถ่านไม้ไผ่เอ็นโดะ

เทศกาลดอกไฮเดรนเยียเอ็นโดะ
พื้นที่โชะนัน

เทศกาลดอกไฮเดรนเยียเอ็นโดะ