Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Cầu Asahi

Cầu Asahi

Hakone

Asahi là cây cầu mái vòm được làm bằng bê tông và nằm tại lối vào Hakone.

Thông tin cần thiết

Giá

Miễn phí

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Con đường đi bộ lịch sử Hakone

Con đường đi bộ lịch sử Hakone

Hakone
Nhà trọ Yoshiike (Nhà trọ kiểu Nhật)

Nhà trọ Yoshiike (Nhà trọ kiểu Nhật)

Hakone
Hiệp hội giải trí Hakone Yumoto

Hiệp hội giải trí Hakone Yumoto

Hakone
Hakone Hiyori

Hakone Hiyori

Hakone