Zum Hauptinhalt
MICE Reiseveranstalter & Medien
Reiseroute
Yokohama Station S

Startpunkt:
Yokohama Station

Am schnellsten

 • 30min
 • 736
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - [59672] Odakyu Odawara Line Local, [59963] Odakyu Odawara Line Local, [60402] Odakyu Odawara Line Local, [60406] Odakyu Odawara Line Local, [60464] Odakyu Odawara Line Local, [60465] Odakyu Odawara Line Local, [60468] Odakyu Odawara Line Local, [60483] Odakyu Odawara Line Local, [60586] Odakyu Odawara Line Local, [60587] Odakyu Odawara Line Local, [60603] Odakyu Odawara Line Local, [61265] Odakyu Odawara Line Semi-Exp., [61271] Odakyu Odawara Line Semi-Exp.

Am günstigsten

 • 45min
 • 479
 • [72888] Sotetsu Main Line Local, [73417] Sotetsu Main Line Exp., [75256] Sotetsu Main Line Rapid, [75522] Sotetsu Main Line Ltd. Exp. - Sagami

Am schnellsten

 • 45min
 • 25000

Am günstigsten

 • 1St
 • 799
 • [73318] Sotetsu Main Line Local, [73343] Sotetsu Main Line Exp., [73492] Sotetsu Main Line Exp., [75377] Sotetsu Main Line Rapid, [75558] Sotetsu Main Line Ltd. Exp. - [70180] Keikyu Main Line Local, [70190] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local, [71246] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71248] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71253] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71258] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71278] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83131] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83177] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83181] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83183] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83187] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83188] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83192] Keikyu Main Line Ltd. Exp. - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

Haneda Flughafen F

Zielpunkt:
Haneda Flughafen