Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

 • 30phút
 • 310
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

 • 15phút
 • 320
 • Airport-Kyuko - - [JO] Yokosuka Line

Chùa Hase

45phút

Nhanh nhất

 • 1giờ
 • 1342
 • Enoshima Electric Railway - [JO] Yokosuka Line -

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 1052
 • Enoshima Electric Railway - [JO] Yokosuka Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda