Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 15phút
  • 350
  • [70147] Keikyu Main Line Local, [70399] Keikyu Main Line Local, [70489] Keikyu Main Line Local, [70504] Keikyu Main Line Local, [70516] Keikyu Main Line Local, [70518] Keikyu Main Line Local, [71093] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71125] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83044] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83060] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83077] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83207] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83210] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83214] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83221] Keikyu Main Line Ltd. Exp.

  • 15phút
  • 333
  • [71790] Airport-Kyuko, [72312] Airport-Kyuko, [72318] Airport-Kyuko - - Yokosuka

Không có hình ảnh
Chùa Hase

Chùa Hase

45phút

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 23000

Rẻ nhất

  • 1giờ15phút
  • 1500

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda