Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 1giờ
 • 4678
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - -

Rẻ nhất

 • 1giờ30phút
 • 2647
 • [JT] Tōkaidō Line - -

Nhanh nhất

 • 1giờ30phút
 • 5900
 • - - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ45phút
 • 3480
 • - Odakyu Ltd Exp Hakone -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda