Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

Đền & Điện thờKanagawa

Filters

227 Nơi đến

Zentuuin-Seisi-do

Zentuuin-Seisi-do

Yokohama
Chùa Tokujoin (Tượng Đại Phật tại nhà tù trẻ em Hakone)

Chùa Tokujoin (Tượng Đại Phật tại nhà tù trẻ em Hakone)

Odawara
Đền Hojo inari / Hòn đá ếch

Đền Hojo inari / Hòn đá ếch

Odawara
Đền Kohzusan Hohkongohji

Đền Kohzusan Hohkongohji

Odawara
Đền Katase Suwa

Đền Katase Suwa

Fujisawa
Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Kawasaki
Đền Akiba

Đền Akiba

Kawasaki
Đền Imado

Đền Imado

Chùa Kouyo (Namiko Fudo)

Chùa Kouyo (Namiko Fudo)

Zushi
Đền Hotoku Ninomiya

Đền Hotoku Ninomiya

Odawara
Đền Iiyama Kannon Hase

Đền Iiyama Kannon Hase

Atsugi
Chùa Ganden

Chùa Ganden

Zushi
Bảo tàng Lịch sử và Tượng Phật bằng Đá (Tượng Phật bằng đá Moto Hakone)

Bảo tàng Lịch sử và Tượng Phật bằng Đá (Tượng Phật bằng đá Moto Hakone)

Hakone
Chùa Meigetsu-in

Chùa Meigetsu-in

Kamakura
Chùa Jokei・Đền  Akiba

Chùa Jokei・Đền Akiba

Kawasaki
Đền Futako

Đền Futako

Kawasaki
Đền Maruyama Inari-sha

Đền Maruyama Inari-sha

Kamakura
Đền Engakuji Kigenin

Đền Engakuji Kigenin

Kamakura
Đền Tsurugaoka Hachimangu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Kamakura
Đền Shirahige

Đền Shirahige

Miura

61 - 80 của 227 các kết quả