Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Đền Kohzusan Hohkongohji

Đền Kohzusan Hohkongohji

Ngôi Đền Kohzusan H... lịch sử với nhiều tài sản văn hóa, được xây dựng vào năm 829. Hội trường chính đã từng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa. Nhà bếp - một tài sản văn hóa hữu hình đã được đăng ký, là nơi tổ chức các cuộc họp, chiêu đãi, v.v. cũng như được sử dụng để tổ chức các sự kiện ngoài trời.

Thông tin cần thiết

Vui lòng kiểm tra trang web chính thức của từng cơ sở hoặc sự kiện để biết thông tin mới nhất.

Đường đến

Khoảng 15 phút đi bộ từ Ga Kozu, Tuyến JR Tokaido

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Nhà máy kem nông trại Odawara

Nhà máy kem nông trại Odawara

Odawara
Lễ hội hoa mơ Odawara và cưỡi ngựa bắn cung

Lễ hội hoa mơ Odawara và cưỡi ngựa bắn cung

Odawara
Nhà máy chính Yamayasu, Haneo

Nhà máy chính Yamayasu, Haneo

Odawara
Đền Daijoin

Đền Daijoin

Odawara