Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

SushiKanagawa

Filters

5 Nơi đến

Satsumaya Honten (Học làm Sushi)

Satsumaya Honten (Học làm Sushi)

Fujisawa
Lớp học làm sushi "Gururi"

Lớp học làm sushi "Gururi"

Yokohama
Nhà hàng Shiki tei trong khách sạn Yokohama Royal Park

Nhà hàng Shiki tei trong khách sạn Yokohama Royal Park

Yokohama
Hải sản Kattobi

Hải sản Kattobi

Chigasaki
Uogashi-Hamakura (Chợ cá Yokosuka)

Uogashi-Hamakura (Chợ cá Yokosuka)

Yokosuka

1 - 5 của 5 các kết quả