Lớp học làm sushi "Gururi"

Yokohama, Kawasaki 1giờ30phút

Tổng quan

Bạn có thể học cách làm sushi tại lớp học nấu ăn này. Mục đích ở đây là dạy trẻ em và khách ngoại quốc biết cách làm sushi với mặt cắt đẹp. Hơn 100 công thức làm sushi được giới thiệu.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Tầng 3 Anfin Motomachi 2-90 Motomachi, quận Naka, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Giờ làm việc

Tùy theo khóa học trải nghiệm

Ngày lễ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Giá

Lớp học trải nghiệm 3.000 yên~

Hình ảnh

Mutekiro
Yokohama, Kawasaki

Mutekiro

Hamamonyo (những món đồ có hoa văn núi Phú Sĩ)
Yokohama, Kawasaki

Hamamonyo (những món đồ có hoa văn núi Phú Sĩ)

Phố thủ công mỹ nghệ Motomachi
Yokohama, Kawasaki

Phố thủ công mỹ nghệ Motomachi

Công Viên Yokohama Hyakudan
Yokohama, Kawasaki

Công Viên Yokohama Hyakudan