Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Nhà máy Nissan Yokohama

Nhà máy Nissan Yokohama

BẢO TÀNG MỲ LY

BẢO TÀNG MỲ LY

Làng bia Kirin Yokohama

Làng bia Kirin Yokohama

Bảo tàng Công nghiệp Mitsubishi Minatomirai

Bảo tàng Công nghiệp Mitsubishi Minatomirai

Nước tương Yokohama

Nước tương Yokohama

Nhà máy sake Kubota

Nhà máy sake Kubota

Bảo tàng Tưởng niệm Công trình nước

Bảo tàng Tưởng niệm Công trình nước

Trung tâm chăm sóc Shonan Robo

Trung tâm chăm sóc Shonan Robo

Bảo tàng Suzuhiro Kamaboko (chả cá hấp)

Bảo tàng Suzuhiro Kamaboko (chả cá hấp)

Nhà máy bia Asahi - Kanagawa

Nhà máy bia Asahi - Kanagawa

Bảo tàng Fujiko F. Fujio

Bảo tàng Fujiko F. Fujio

Thiên đường biển Yokohama Hakkeijima

Thiên đường biển Yokohama Hakkeijima

Bảo tàng Mô hình Đường sắt HARA

Bảo tàng Mô hình Đường sắt HARA

Công viên Field Athletic Yokohama Tsukushino

Công viên Field Athletic Yokohama Tsukushino

Trung tâm Pokemon Yokohama

Trung tâm Pokemon Yokohama