Thông tin du lịch

Thông tin du lịch

Danh sách các Trung tâm Thông tin Du lịch ở tỉnh Kanagawa

Hơn nữa

Phòng chống Thiên tai & Khẩn cấp

Vui lòng tham khảo các nguồn tài nguyên sau để tìm hiểu thông tin về cách phòng chống và cảnh báo trong trường hợp xảy ra thiên tai khi đang du lịch ở Nhật Bản cũng như những gì cần làm trong trường hợp cấp cứu y tế khẩn cấp.

Hơn nữa

Đổi ngoại tệ

Đổi ngoại tệ ở tỉnh Kanagawa

Hơn nữa

Các ứng dụng hữu ích

Thông tin về các ứng dụng hữu ích trên điện thoại khi du lịch ở tỉnh Kanagawa.

Hơn nữa

Magcul (Văn hóa/Nghệ thuật)

Magcul.net là trung tâm thông tin của nghệ thuật và văn hóa tại Kanagawa. Tỉnh Kanagawa tuyên truyền sáng kiến "Văn hóa Magnet (Magcul)" để thu hút mọi người và tăng thêm sức sống cho nơi này.

Hơn nữa