Yokohama Haikara Kimono Kan: Trải nghiệm mặc kimono đầy phong cách
Yokohama, Kawasaki

Yokohama Haikara Kimono Kan: Trải nghiệm mặc kimono đầy phong cách

Kamakura · Trải nghiệm làm bánh ngọt Nhật Bản
Yokosuka, Miura

Kamakura · Trải nghiệm làm bánh ngọt Nhật Bản

SKY DUCK Yokohama (Xe buýt lưỡng cư)
Yokohama, Kawasaki

SKY DUCK Yokohama (Xe buýt lưỡng cư)

Múa sư tử Yudate Miyagino
Khu vực phía Tây

Múa sư tử Yudate Miyagino

Lớp học làm sushi "Gururi"
Yokohama, Kawasaki

Lớp học làm sushi "Gururi"

Múa lân Trung Quốc
Yokohama, Kawasaki

Múa lân Trung Quốc

Đoàn kịch đánh trống "Kosui"
Yokohama, Kawasaki

Đoàn kịch đánh trống "Kosui"

Thiên tài Biểu diễn làm Cocktail (Jun Nakamura)
Yokohama, Kawasaki

Thiên tài Biểu diễn làm Cocktail (Jun Nakamura)

Trải nghiệm Trà Đạo Tsunakawa
Yokohama, Kawasaki

Trải nghiệm Trà Đạo Tsunakawa

Nihon Buyo (Vũ điệu Truyền thống Nhật Bản)
Xung quanh Kanagawa

Nihon Buyo (Vũ điệu Truyền thống Nhật Bản)

Nghệ nhân làm Mẫu đồ ăn giả
Yokohama, Kawasaki

Nghệ nhân làm Mẫu đồ ăn giả

Thư pháp Nhật Bản
Xung quanh Kanagawa

Thư pháp Nhật Bản

Liên đoàn Trình diễn Múa rối Sagami
Khu vực phía Tây

Liên đoàn Trình diễn Múa rối Sagami

Dự án SAMURAI
Yokosuka, Miura

Dự án SAMURAI

Kamakura Bushi Taikendokoro Fukasawanotoride
Yokosuka, Miura

Kamakura Bushi Taikendokoro Fukasawanotoride

Hiệp hội sản xuất Sake Kanagawa
Yokosuka, Miura

Hiệp hội sản xuất Sake Kanagawa