Đỉnh Zenba

Khu vực Shonan 15phút

Tổng quan

Đỉnh Zenba nằm trên biên giới của thành phố Hadano và thành phố Isehara, cắt qua thành phố Hadano từ Akasaka Gomon ở Tokyo và đi qua cổng chắn (sekisho) Yagurazawa. Tuyến đường Yagurazawa Okan dẫn đến thành phố Numazu của Shizuoka cũng đi qua đỉnh núi này. Đỉnh núi nằm trên tuyến đường Tokaido - nơi mà nhiều người trước kia đã sử dụng cho hệ thống cư trú luân phiên theo năm của các lãnh chúa phong kiến (Sankin-Kotai), cũng như cho việc vận chuyển hàng hóa và đến núi Phú Sĩ hoặc núi Oyama. Con đường đi qua đỉnh núi được sử dụng cho đến khi đường hầm Zenba hoàn thành vào đầu thời kỳ Chiêu Hòa.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1455 Zenba, thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Câu lạc bộ cưỡi ngựa quốc tế Hatano
Khu vực Shonan

Câu lạc bộ cưỡi ngựa quốc tế Hatano

Naganuki no Tanada
Khu vực Shonan

Naganuki no Tanada

Núi Nenbutsu
Khu vực Shonan

Núi Nenbutsu

Công viên Koboyama
Khu vực Shonan

Công viên Koboyama