Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Tàn tích của thành cổ Odawara

Tàn tích của thành cổ Odawara

Odawara
Cấu trúc này được xây dựng bởi gia tộc Hojo, gia tộc cai trị toàn bộ vùng Kanto từ Odawara với mục đích để phòng thủ chuẩn bị cho trận chiến Odawara với Hideyoshi Toyotomi vào cuối thời kỳ Chiến Quốc (1467-1615). Hào và tường đất bao quanh thành và thị trấn tòa thành có chu vi 9 km. Quân đội Toyotomi đã bao vây tòa thành trong khoảng ba tháng trước khi gia tộc Hojo đầu hàng đội quân 180.000 người. Một phần của cấu trúc vẫn còn cho đến ngày nay.

Thông tin cần thiết

Giờ làm việc

10: 00-15: 00 (Con hào mới và công việc đào đắp ở bức tường ngoài của San-no-maru)

Thời gian

30phút

Ngày lễ Con hào mới và công việc đào đắp ở bức tường ngoài của San-no-maru từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1
Giá

Miễn phí

Đường đến

Ga Odawara

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Chùa Jouei image

Chùa Jouei

Odawara
Housouin image

Housouin

Odawara
Bia tưởng niệm văn chương Yasubumi Inoue image

Bia tưởng niệm văn chương Yasubumi Inoue

Odawara
Trải nghiệm Zazen Flying Monk (Chùa Gansyuji, Trường Daitokuji Giảng dạy Thiền và Phật giáo Rinzai) image

Trải nghiệm Zazen Flying Monk (Chùa Gansyuji, Trường Daitokuji Giảng dạy Thiền và Phật giáo Rinzai)

Odawara