Bia tưởng niệm Kunikida Doppo

Yokohama, Kawasaki 15phút

Tổng quan

Trên tấm bia này có khắc bài thơ của Kunikida Doppo, một nhà thơ và tiểu thuyết gia nổi tiếng.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

11-21 Mizonokuchi, quận Takatsu, thành phố Kawasaka, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến Tokyu Den-en-toshi, ga Takatsu

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Oyama Kaido
Yokohama, Kawasaki

Oyama Kaido

Bảo tàng Lịch sử Đường Oyama
Yokohama, Kawasaki

Bảo tàng Lịch sử Đường Oyama

Cầu Oishi
Yokohama, Kawasaki

Cầu Oishi

Wagashi Miyoshino - Trải nghiệm làm wagashi (bánh ngọt Nhật Bản)
Yokohama, Kawasaki

Wagashi Miyoshino - Trải nghiệm làm wagashi (bánh ngọt Nhật Bản)