Tổng quan

Đền Okubo thờ Okubo Tadayo, người cai quản đầu tiên của thành cổ Odawara, và Okubo Tadazane, vị lãnh chúa thứ 11 của vùng Odawara.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

3-27-7, Shiroyama, thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Xuống ở ga Odawara trên tuyến Odakyu

Giờ làm việc

Cần xác nhận

Ngày lễ

Cần xác nhận

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Bia tưởng niệm văn chương Shinichi Makino
Khu vực phía Tây

Bia tưởng niệm văn chương Shinichi Makino

Bia tưởng niệm văn chương Yasubumi Inoue
Khu vực phía Tây

Bia tưởng niệm văn chương Yasubumi Inoue

Chùa Rensen (Odawara Hachifukujin / Daikoku-sonten)
Khu vực phía Tây

Chùa Rensen (Odawara Hachifukujin / Daikoku-sonten)

Hào khô lớn của Komine Goshouno-dai
Khu vực phía Tây

Hào khô lớn của Komine Goshouno-dai