Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

KimonoKanagawa

Filters

8 Nơi đến

Hanagosyo

Hanagosyo

Isehara
Kamakura Kimono Komachi

Kamakura Kimono Komachi

Kamakura
Isyoukenkyukai

Isyoukenkyukai

Yokohama
Cửa hàng chính Darumaya Kyozome (Trải nghiệm giặt Kimono)

Cửa hàng chính Darumaya Kyozome (Trải nghiệm giặt Kimono)

Hiratsuka
Yokohama Haikara Kimono Kan

Yokohama Haikara Kimono Kan

Yokohama
Cửa hàng vải Yamada Kimono

Cửa hàng vải Yamada Kimono

Odawara
Cửa hàng Kimono Inamoto trước kia

Cửa hàng Kimono Inamoto trước kia

Fujisawa
Học viện Hakubi Kyoto Kimono

Học viện Hakubi Kyoto Kimono

Yokohama

1 - 8 của 8 các kết quả