Chùa Anyō-in

Yokosuka, Miura 30phút

Photos Provided by photolibrary

Tổng quan

Hãy đến và ngắm hoa đỗ quyên vào mùa xuân, hoa sen và hoa tường vy vào mùa hè, cây beo và cỏ bạc vào mùa thu.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

3-1-22 Omachi, thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa

Giờ làm việc

8:00 ~ 12:00/13:00 ~ 16:30

Giá

100 yên

Hình ảnh

Chùa Myōhon
Yokosuka, Miura

Chùa Myōhon

Chùa Myouhou
Yokosuka, Miura

Chùa Myouhou

Chùa Ankokuron
Yokosuka, Miura

Chùa Ankokuron

Chùa Hongaku
Yokohama, Kawasaki

Chùa Hongaku