ทัวร์เที่ยวชมคานางาว่า

ทัวร์ด้านล่างแนะนำโดยจังหวัดคานางาว่า

บริษัท เส้นทาง รายละเอียด ประเภท ออกเดินทาง กลับ ภาษา URL สอบถามข้อมูล หมายเหตุ
HATO BUS ทัวร์มรดกโลกภูเขาฟูจิและฮะโกะเนะ เดินทางกลับโดยรถไฟชิงกันเซ็น
 • "ถนนสายฟูจิ ซุบารุ ไลน์
 • สถานี 5 บนถนนสายฟูจิ ซุบารุ ไลน์ ไปล่องเรือชมทะเลสาบอะชิ
 • กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ
 • อะชิโนะโคะฮันไปยังชินกังเซ็น"
ทริปวันเดียว ฮะมะมัตซึตโชะ สถานีโตเกียว อังกฤษ URL
ทัวร์หนึ่งวัน ฮะโกะเนะและน้ำพุร้อน เดินทางกลับโดยรถไฟชิงกันเซ็น
 • "โรงแรมโคะวะคิ-เอ็น ฮะโกะเนะ (อาหารกลางวัน)
 • ล่องเรือโจรสลัดของฮะโกะเนะ
 • กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โอะวะคุดะนิ
 • โรงแรมโคะวะคิ-เอ็น ฮะโกะเนะ
 • น้ำพุร้อนยุเนซซัน 'โมะริ โนะ ยุ' "
ทริปวันเดียว ฮะมะมัตซึตโชะ สถานีโตเกียว จีน URL URL
ทัวร์สองวัน ฮะโกะเนะและน้ำพุร้อน
 • โรงแรมโคะวะคิ-เอ็น ฮะโกะเนะ (อาหารกลางวัน)
 • ล่องเรือโจรสลัดของฮะโกะเนะ
 • กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โอะวะคุดะนิ
 • โรงแรมโคะวะคิ-เอ็น ฮะโกะเนะ
 • น้ำพุร้อนยุเนซซัน 'โมะริ โนะ ยุ'
 • โรงแรมฟูจิยะ
2 วัน 1 คืน ฮะมะมัตซึตโชะ สถานีโตเกียว จีน URL URL
ทริปการเดินทางสั้นๆในฮาโกเนะ รวมถึงแช่น้ำพุร้อนกลางแจ้ง / กลับโดยรถไฟชินคันเซ็น
 • ฮามะมัตสึโช → ฮิลตัน โอดาวาระ รีสอร์ท แอนด์ สปา → เรือโจรสลัดฮาโกเนะ → กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ → โอวาคุดานิ → ฮาโกเนะ โควะกิเอ็ง  โมะริ-โนะ-ยุ→ นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากสถานีโอดาวาระ →  สถานีโตเกียว
ทริปวันเดียว จีน URL ค่าธรรมเนียม
มรดกโลกภูเขาไฟฟูจิ & ฮาโกเนะ
 • ฮามะมัตสึโช → ภูเขาฟูจิสถานีชั้นที่ 5  → ล่องเรือชมวิวทะเลสาบอาชิ → กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ โคะมะกะทะเกะ → ชายฝั่งทะเลสาบอาชิ → โตเกียว
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ภูเขาไฟฟูจิ & ฮาโกเนะ, พรีเมียม เอ้าต์เลตส์
 • "ชินจุกุ → เรือโจรสลัดฮาโกเนะ → ไดมอนจิเทอเรส → ภูเขาฟูจิสถานีใหม่ชั้นที่ 5 → โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าต์เลตส์ → ชินจุกุ"
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ทริปการเดินทางสั้นๆในฮาโกเนะ  และแช่น้ำร้อนกลางแจ้ง
 • ฮามะมัตสึโช → ฮิลตัน โอดาวาระ → เรือโจรสลัดฮาโกเนะ → กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ → โอวาคุดานิ → ฮาโกเนะ โควะกิเอ็ง  โมะริ-โนะ-ยุ
ทริปวันเดียว จีน URL ค่าธรรมเนียม
JTB คอร์ป ทัวร์ภูเขาฟูจิ-ฮะโกะเนะ ขากลับนั่งรถไฟชินกังเซ็น (มกราคม-ธันวาคม 2018)
 • สถานีภูเขาฟูจิชั้นที่ 5 เส้นทางสายซุบารุ
 • เรือล่องทะเลสาบอะชิ
 • กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ โคะมะงะทะเกะ
 • โอดะวะระสู่โตเกียวโดยชิงกันเซ็น
URL
ทัวร์ 2 วัน ไฮไลท์การชมพระอาทิตย์ขึ้น - ภูเขาฟูจิ, ฮะโกะเนะ, เกียวโต (ไป-กลับจากโตเกียว) (มกราคม-ธันวาคม 2018)
 • สถานีภูเขาฟูจิชั้นที่ 5 เส้นทางสายซุบารุ
 • เรือล่องทะเลสาบอะชิ
 • กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ โคะมะงะทะเกะ
 • โอดะวะระสู่เกียวโตโดยชิงกันเซ็น
 • ทัวร์เกียวโตเต็มวัน
2 วัน 1 คืน โตเกียว โตเกียว อังกฤษ URL
ทัวร์ 3 วัน ไฮไลท์การชมพระอาทิตย์ขึ้น - ภูเขาฟูจิ, ฮะโกะเนะ, นกียวโต, นารา (ไป-กลับจากโตเกียว) (มกราคม-ธันวาคม 2018)
 • สถานีภูเขาฟูจิชั้นที่ 5 เส้นทางสายซุบารุ
 • เรือล่องทะเลสาบอะชิ
 • กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ โคะมะงะทะเกะ
 • โอดะวะระสู่เกียวโตโดยชิงกันเซ็น
 • ทัวร์เกียวโต&นาราเต็มวัน
ทัวร์ 4 วัน ไฮไลท์ของทัวร์: ดูพระอาทิตย์ขึ้น ที่ภูเขาไฟฟูจิ, ฮะโกเนะ, เกียวโต, นาระ พร้อมตั๋วไป-กลับโตเกียว (มกราคม-ธันวาคม 2018)
 • ฟูจิ เส้นซึบารุ สถานนีที่ 5
 • ล่องเรือที่ทะเลาสาบอาชิ
 • กระเช้าที่ ฮาโกะเนะ โคมากาตะ
 • จากโอดาวาระ ไปยังโตเกียว โดยชินคันเซ็น
 • ทัวร์นาระครึ่งวัน
 • ทัวร์เกียวโตทั้งวัน
URL
ฮิส เที่ยวชมภูเขาฟูจิ และล่องเรือโจรสลัดของฮะโกะเนะ
 • "ทัวร์นี้จัดขึ้นตลอดทั้งปีและจัดว่าเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ฮะโกะเนะ - สถานีชั้น 5 ภูเขาฟูจิ - โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท"
ทริปวันเดียว ชินจุกุ อังกฤษ / จีน ชินจุกุ URL 03-6692-5405
ชมดอกซากุระที่ปราสาทโอดะวะระและพื้นที่โดยรอบฮะโกะเนะ
 • ทัวร์ตามฤดูกาลจัดขึ้นพิเศษเพื่อกิจกรรมชมดอกซากุระ รวมอาหารกลางวันที่มิโนะยะ โยะชิเฮียวอุเอะ
 • ปราสาทโอดะวะระ- มิโนะยะ โยะชิเฮียวอุเอะ- ฮะโกะเนะ- ทะเลสาบคะวะกุชิ
ทริปวันเดียว ชินจุกุ อังกฤษ / จีน ชินจุกุ URL 03-6692-5406
ทัวร์เจแปน คันโตะ เอ็กเพรส
 • "โตเกียว
 • ฮะโกะเนะ (ชมวิวมุมกว้างของภูเขาฟูจิ)
 • คามาคุระ (วัดและศาลเจ้า)
 • มิอุระ (การประมูลปลาทูน่า)
 • โนะโคะงิริยะมะ
 • สนามบินนาริตะ"
6 วัน 5 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สนามบินนาริตะ URL https://www.ilovejapantours.com/contact
ฮูเบอร์ ฮะโกะเนะ - สถานที่ที่ศิลปะพบกับธรรมชาติ
 • ทะเลสาบอะชิโนะโกะ
 • ล่องเรือโจรสลัด
 • โทะเง็นได
 • ขึ้นเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า
 • พิพิทธภัณฑ์กลางแจ้งฮะโกะเนะ
ทริปวันเดียว สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ อังกฤษ สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ URL
ไม่มีการอาบน้ำที่ใดที่จะผ่อนคลายเท่านี้อีกแล้ว
 • สถานีชินจุกุ
 • สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ
 • ทะเลสาบอะชิโนะโกะ
 • เบเกอรี่แช่เท้า
 • ศาลเจ้าฮะโกะเนะ
 • สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ
 • สถานีชินจุกุ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ URL
ไม่มีภูเขาที่สูงพอ
 • สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ
 • ศาลเจ้าฮะโกะเนะ
 • โอะวะคุดะนิ
 • ทะเลสาบอะชิโนะโกะ
 • สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ
ทริปวันเดียว สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ อังกฤษ สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ URL
ยังไม่สายเกินไปที่จะมาชมดอกซากุระและภูเขาฟูจิ
 • สถานีชินจุกุ
 • ท่าเรือโมะโตะฮะโกะเนะ
 • สวนฮะโกะเนะ ออนโชะ
 • สถานีชินจุกุ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ URL
ฟูจิ อะคาเดมี่ ทัวร์ ทัวร์เดินชมฮะโกะเนะ
 • สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ
 • ด่านประวัติศาสตร์ฮะโกะเนะ
 • ทะเลสาบอะชิ
 • โอะวะคุดะนิ
 • โซะอุนซาน
 • สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ
ทริปวันเดียว สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ อังกฤษ สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ info@fuji-academy.co.jp
ทัวร์ภูเขาฟูจิและฮะโกะเนะโดยรถยนต์
 • โรงแรม
 • สถานี 5 ภูเขาฟูจิ
 • โอะวะคุดะนิ
 • ทะเลสาบอะชิ
 • ศาลเจ้าฮะโกะเนะ
 • โรงแรม"
ทริปวันเดียว โรงแรม อังกฤษ โรงแรม info@fuji-academy.co.jp
โตเกียว ซิตี้ ทัวร์ 3 วันใน พื้นที่ภูเขาฟูจิ ฮะโกะเนะ และคามาคุระ
 • โรงแรม
 • โตเกียว ซันริโอ ปุโระแลนด์
 • พื้นที่ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ(ล่องทะเลสาบอะชิ, โอะวะคุดะนิ)
 • คามาคุระ (วัดโคะโตะคุอินและหลวงพ่อโต, ถนนโคะมะชิและศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ)
 • โตเกียว
3 วัน 2 คืน โรงแรม อังกฤษ โรงแรม
ทัวร์ 6 วัน ชมซากุระในญี่ปุ่น
 • สนามบินนานาชาตินาริตะ(NRT)/ สนามบินฮาเนดะ(HND))
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (ล่องทะเลสาบอะชิ,กระเช้าลอยฟ้า)
 • ฮะมะมัตซึต
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • สนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) / สนามบินอิตะมิ (ITM)
6 วัน 5 คืน สนามบินนานาชาตินาริตะ(NRT)/ สนามบินฮาเนดะ(HND) อังกฤษ สนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) / สนามบินอิตะมิ (ITM)
ทัวร์ชมซากุระแบบเต็มอิ่ม 11 วัน เยี่ยมชมมรดกโลกของยูเนสโก 8 แห่ง พร้อมทิวทัศน์อันงดงามของดอกซากุระ
 • นาริตะ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (ล่องทะเลสาบอะชิ, ภูเขาฟูจิ, อ่าวสะกะมิ)
 • ฮะมะมัตซึต
 • มิคะวะ-อันโจะ
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • ฮิเมจิ
 • มัตซึตเอะ
 • อิซุโมะ
 • อิวะมิ
 • ฮิโรชิมะ
 • ทะคะมัตซึต
 • โทะคุชิมะ
 • วะกะยะมะ
 • โคะยะซาน
 • โอซาก้า
 • สนามบินนานาชาติคันไซ
11 วัน 10 คืน สนามบินนาริตะ สนามบินนานาชาติคันไซ อังกฤษ tctour@tctour.co.jp
ทัวร์ไฮไลท์เดือนนมษายนในญี่ปุ่น
 • "นาริตะ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (ล่องทะเลสาบอะชิ, ภูเขาฟูจิ, อ่าวสะกะมิ)
 • ฮะมะมัตซึต
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • สนามบินนานาชาติคันไซ"
6 วัน 5 คืน สนามบินนาริตะ อังกฤษ สนามบินนานาชาติคันไซ
ใช้เวลาช่วงอิสเตอร์ในโตเกียว — ทัวร์ 6 วัน
 • "สนามบินนาริตะ (NRT) หรือสนามบินฮาเนดะ (HND)
 • ใจกลางโตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะนนะ (ล่องทะเลสาบอะชิ, ภูเขาฟูจิ, อ่าวสะกะมิ)
 • โตเกียว (เวลาอิสระ)
 • สนามบินนาริตะ (NRT) หรือสนามบินฮาเนดะ (HND)"
6 วัน 5 คืน สนามบินนาริตะ (NRT) หรือสนามบินฮาเนดะ (HND) อังกฤษ สนามบินนาริตะ (NRT) หรือสนามบินฮาเนดะ (HND)
ทัวร์ชมดอกซากุระที่เก้าอี้รถเข็นเข้าถึงได้ — 7วัน
 • "นาริตะ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (ล่องทะเลสาบอะชิ, ภูเขาฟูจิ, อ่าวสะกะมิ)
 • ฮะมะมัตซึต
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • สนามบินนานาชาติคันไซ"
7 วัน 6 คืน สนามบินนาริตะ อังกฤษ สนามบินนานาชาติคันไซ
ทัวร์ 9 วัน สัมผัสประสบการ์ณชมดอกไฮเดรนเยียช่วงต้นฤดูร้อน
 • "โตเกียว
 • คามาคุระ
 • ฮะโกะเนะ (ล่องทะเลสาบอะชิ, ภูเขาฟูจิ, อ่าวสะกะมิ)
 • ภูเขาฟูจิ
 • สุวะ
 • พื้นที่คิโสะ
 • เอะนะ
 • อะเคะชิ
 • นะโกะยะ
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • สนามบินนานาชาติคันไซ"
9 วัน 8 คืน โรงแรม อังกฤษ สนามบินนานาชาติคันไซ
ทัวร์ 8 วัน สัมผัสฤดูใบไม้ร่วงอันงดงาม - เดินทางโดยรถบัสวีไอพี
 • "นาริตะ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (ล่องทะเลสาบอะชิ, ภูเขาฟูจิ, อ่าวสะกะมิ)
 • สุวะ
 • มัตซึตโมะโตะ
 • เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น
 • ทะคะยะมะ
 • ชิระคะวะโกะ
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • สนามบินนานาชาติคันไซ"
6 วัน 7 คืน สนามบินนาริตะ อังกฤษ สนามบินนานาชาติคันไซ
ทัวร์ชมใบไม้เปลี่ยนสีแบบเต็มอิ่ม — 11 วัน
 • "นาริตะ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (ล่องทะเลสาบอะชิ, ภูเขาฟูจิ, อ่าวสะกะมิ)
 • ฮะมะมัตซึต
 • มิคะวะ-อันโจะ
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • ฮิเมจิ
 • มัตซุเอะ
 • อิซุโมะ
 • อิวะมิ
 • ฮิโรชิมะ
 • คุระชิกิ
 • ทะคะมัตซุ
 • โทะคุชิมะ
 • ภูเขาโคะยะ (โคะยะซาน)
 • โอซาก้า
 • สนามบินนานาชาติคันไซ"
11 วัน 10 คืน สนามบินนาริตะ อังกฤษ สนามบินนานาชาติคันไซ
เจแปน วันเดอร์ ทราเวล.คอม ทัวร์ชมฮะโกะเนะแบบส่วนตัว
 • สถานีชินจุกุ
 • สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ
 • โอะวะคุดะนิ 'หุบเขาแห่งบ่อน้ำร้อน'
 • ทะเลสาบอะชิ
 • ศาลเจ้าฮะโกะเนะ
 • สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ
 • สถานีชินจุกุ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ อังกฤษจีนตัวย่อฝรั่งเศส สถานีชินจุกุ https://japanwondertravel.com/contacts/new
เจแปน ดรีม ทัวร์ ทัวร์ซากุระญี่ปุ่น — 11 วัน
 • นาริตะ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (ล่องทะเลสาบอะชิ และกระเช้าไฟฟ้า)
 • ฮะมะมัตซึต
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • ฮิเมจิ
 • มัตซุเอะ
 • อิซุโมะ
 • อิวะมิ
 • ฮิโรชิมะ
 • ทะคะมัตซึต
 • โทะคุชิมะ
 • โคะยะซาน
 • โอซาก้า
 • สนามบินนานาชาติคันไซ
11 วัน 10 คืน สนามบินนานาชาตินาริตะ อังกฤษ สนามบินนานาชาติคันไซ tctour@tctour.co.jp
อินไซด์ เจแปน มนต์เสน่ห์ญี่ปุ่น
 • โตเกียว
 • นิกโกะ
 • คะรุอิสะวะ
 • คะนะสะวะ
 • เกียวโต
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน, โอะวะคุดะนิ)
 • โตเกียว
15 วัน 14 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีโตเกียว info@insidejapantours.com
ที่สุดของญี่ปุ่น
 • โตเกียว
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน,โอวะคุดะนิ)
 • เกียวโต
 • มิยาจิมะ
 • โอซาก้า
 • ทะคะยะมะ
 • โตเกียว
15 วัน 14 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีโตเกียว info@insidejapantours.com
เส้นทางทองคำ
 • โตเกียว
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน,โอวะคุดะนิ)
 • เกียวโต
 • โตเกียว
10 วัน 9 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีโตเกียว info@insidejapantours.com
ใบไม้ผลิอันตระการตา
 • โตเกียว
 • มัตซึตโมะโตะ
 • ทะคะยะมะ
 • คะนะสะวะ
 • เกียวโต
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน,โอวะคุดะนิ)
 • โตเกียว
14 วัน 13 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีโตเกียว info@insidejapantours.com
เส้นทางโทะไคโดะ
 • โตเกียว
 • คามาคุระ
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน,โอวะคุดะนิ)
 • เกียวโต
 • โตเกียว
10 วัน 9 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีโตเกียว info@insidejapantours.com
J-Pop & Go ของ HYPERJAPAN!
 • โตเกียว
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน,โอวะคุดะนิ)
 • เกียวโต
 • ฮิโรชิมะ
 • โอซาก้า
 • โตเกียว
11 วัน 10 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีโตเกียว info@insidejapantours.com
สุดยอดทริปฮันนีมูน
 • โตเกียว
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน,โอวะคุดะนิ)
 • ซึตมะโกะ
 • เกียวโต
 • ภูเขาโคะยะ
 • โอซาก้า
13 วัน 12 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีโอซาก้า info@insidejapantours.com
เส้นทางศิลปะญี่ปุ่น
 • โตเกียว
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน,โอวะคุดะนิ)
 • นาโกยา
 • เกียวโต
 • มัตซึตเอะ
 • นะโอะชิมะ
 • โตเกียว
16 วัน 15 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีโตเกียว info@insidejapantours.com
ชายหาดและวัฒนธรรมฮันนีมูนสุดหรู
 • โตเกียว
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน,โอวะคุดะนิ)
 • เกียวโต
 • ทะเคะโทะมิ
 • โตเกียว
15 วัน 14 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีโตเกียว info@insidejapantours.com
7 คืน ราคาสุดประหยัด
 • โตเกียว
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน,โอวะคุดะนิ)
 • เกียวโต
7 วัน 6 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีเกียวโต info@insidejapantours.com
กีฬาฤดูหนาวและวัฒนธรรม
 • โตเกียว
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน,โอวะคุดะนิ)
 • เกียวโต
 • ฮะคุบะ
 • นะกะโนะ
 • โตเกียว
14 วัน 13 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีโตเกียว info@insidejapantours.com
เส้นทางภูเขาโบราณ
 • โตเกียว
 • ซึตมะโกะ
 • คะมิโคะชิ
 • มัตซึตโมะโตะ
 • เกียวโต
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน,โอวะคุดะนิ)
 • โตเกียว
14 วัน 13 คืน สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีโตเกียว info@insidejapantours.com
ออล เจแปน ทัวร์ ทัวร์ฤดูร้อนสัมผัสจิตวิญญาณแห่งญี่ปุ่น
 • โตเกียว
 • ฮะโกะเนะ (กระเช้าฮะโกเนะ,โอวะคุดะนิ)
 • ภูเขาฟูจิ
 • มัตซึตโมะโตะ
 • ทะคะยะมะ
 • ชิระคะวะโกะ
 • คะนะซะวะ
 • เกีตวโต
 • อุจิ
 • นารา
 • โอซาก้า
 • ฮิเมจิ
 • คุระชิกิ
 • ฮิโรชิมะ
 • ชิมะนะมิ ไคโดะ
 • ทะคะมัตซึต
 • นะรุโตะ
 • โคะยะซาน
 • คุมะโนะ
 • อิเสะ ชิมะ
 • Osaka
15 วัน 14 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า info@alljapantours.com
จิตวิญญานแห่งญี่ปุ่น (ย้อนอดีต) : ทัวร์ชมดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • ฮิเมจิ
 • คุระชิกิ
 • ฮิโรชิมะ
 • ชิมะนะมิ ไคโดะ
 • ทะคะมัตซึต
 • นะรุโตะ
 • โคะยะซาน
 • คุมะโนะ
 • อิเสะ ชิมะ
 • นารา
 • เกียวโต
 • คะนะซะวะ
 • ชิระคะวะ-โกะ
 • ทะคะยะมะ
 • มัตซึตโมะโตะ
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (กระเช้าฮะโกะเนะ,โอวะคุดะนิ)
 • โตเกียว
15 วัน 14 คืน โอซาก้า อังกฤษ โตเกียว info@alljapantours.com
การค้นพบที่ดีที่สุด : ทัวร์ชมดอกซากุระ
 • ฮิเมจิ
 • อะสะโกะ
 • คิโนะสะกิ ออนเซ็น
 • ทตโทะริ
 • มัตซึตเอะ
 • อิซุโมะ
 • อิวะมิ กินซาน
 • ฮะกิ
 • นะงะโตะ
 • ยะมะงุชิ
 • อิวะคุนิ
 • ฮิโรชิมะ
 • คุระชิกิ
 • นะโอะชิมะ
 • ทะคะมัตซึต
 • เกาะอะวะจิ
 • โกเบ
 • นารา
 • เกียวโต
 • โคะกะ
 • ฮิโกะเนะ
 • ฮะโกะเนะ (กระเช้าฮะโกะเนะ,โอวะคุดะนิ)
 • ภูเขาฟูจิ
 • โตเกียว
15 วัน 14 คืน โอซาก้า อังกฤษ โตเกียว info@alljapantours.com
สำรวจใจกลางญี่ปุ่นภูเขาแอลป์ญี่ปุ่น : ชมดอกวิสทีเรียบานสะพรั่งที่สวนดอกไม้อะชิคะงะ
 • นางาสะกิ
 • ทะคะชิโฮะ
 • เป็ปปุ
 • คิตซึตกิ
 • ฮิโรชิมะ
 • ชิมะนะมิ ไคโดะ
 • ทะคะมัตซึต
 • คุระชิกิ
 • ฮิเมจิ
 • โกเบ
 • นารา
 • อุจิ
 • เกียวโต
 • คะนะสะวะ
 • ชิระคะวะ-โกะ
 • ทะคะยะมะ
 • มัตซึตโมะโตะ
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (ภูเขาฟูจิ, น้ำพุร้อน,โอวะคุดะนิ)
 • โตเกียว
 • อะชิคะงะ
 • โอะมิยะ
15 วัน 14 คืน ฟุคุโอะกะ อังกฤษ โตเกียว info@alljapantours.com
ซามูไร ทัวร์ ที่สุดของญี่ปุ่น
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะเดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ ออนเซ็น
 • ฮะโกะเนะ
 • ทะคะยะมะ
 • โคะยะซาน
 • ฮิเมจิ
 • เกาะมิยาจิมะ
 • ฮิโรชิมะ
 • เกียวโต
 • ฟุชิมิ
 • นิกโกะ
 • ทะคะยะมะ
 • โอซาก้า
 • นารา
15 วัน 14 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า Info@samuraitours.com
ที่สุดของญี่ปุ่นใน 22 วัน
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะนดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ ออนเซ็น
 • ฮะโกะเนะ
 • ทะคะยะมะ
 • เกีตวโต
 • โคะยะซาน
 • ฮิเมจิ
 • ทะคะมัตซึต
 • โคะโตะฮิระ
 • มัตซึตยะมะ
 • เกาะมิยาจิมะ
 • ฮิโรชิมะ
 • นางาซากิ
 • ซัปโปโร
 • โนะโบะริเบะซึต ออนเซ็น
 • ฮะโคะดะเตะ
 • เซ็นได
 • มัตซึตชิมะ
 • นิกโกะ
22 วัน 21 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า Info@samuraitours.com
ที่สุดของญี่ปุ่นแบบประหยัด
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะเดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ ออนเซ็น
 • ฮะโกะเนะ
 • ทะคะยะมะ
 • ชิระคะวะ-โกะ
 • ฮิโรชิมะ
 • เกาะมิยาจิมะ
 • เกียวโต
13 วัน 12 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า Info@samuraitours.com
ที่สุดของโตเกียวและพื้นที่โดยรอบ
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะเดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ
8 วัน 7 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว Info@samuraitours.com
ที่สุดของโตเกียวและเกียวโต
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะเดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ
 • เกียวโต
 • ฟุชิมิ
 • อะระชิยะมะ
 • ฮิเมจิ
12 วัน 11 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า Info@samuraitours.com
ที่สุดของญี่ปุ่น: แพ็คเกจอิสระ
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะเดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ ออนเซ็น
 • ฮะโกะเนะ
 • ทะคะยะมะ
 • โคะยะ-ซาน
 • โอซาก้า
 • ฮิเมจิ
 • เกาะมิยาจิมะ
 • ฮิโรชิมะ
 • เกียวโต
14 วัน 13 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า Info@samuraitours.com
ภาคกลางของญี่ปุ่น: แพ็คเกจอิสระ
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะเดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ ออนเซ็น
 • ฮะโกะเนะ
 • ทะคะยะมะ
 • ชิระคะวะ-โกะ
 • คะนะสะวะ
 • เกียวโต
11 วัน 10 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า Info@samuraitours.com
เจแอนด์วาย ทราเวล เจแปน โตเกียว ~ฟูจิ ~ ฮะโกะเนะ
 • โตเกียว
 • สถานี 5 ภูเขาฟูจิ หรือ ศูนย์นักท่องเที่ยวภูเขาฟูจิ
 • หุบเขาน้ำพุร้อนแห่งฮะโกะเนะ
 • โรงแรมในฮะโกะเนะ
ทริปวันเดียว โตเกียว อังกฤษ โรงแรมในฮะโกะเนะ webmail@jy-travel-japan.com
เจแปน ดีลักซ์ ทัวร์ ทัวร์ 6 วัน เที่ยวชมไฮไลท์ของญี่ปุ่น
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้า, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
6 วัน 5 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 6 วัน พร้อมชมเทศกาลเต้นรำโอะบง
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้า, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
6 วัน 5 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 8 วัน: เทศกาลทะคะยะมะ | หมู่บ้านที่ซ่อนเร้น - เทศกาลดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้า, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • นะกะโนะ
 • ชิระคะวะโกะ
 • ทะคะยะมะ
 • คะนะสะวะ
 • เกียวโต
 • นารา
8 วัน 7 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 9 วัน: เทศกาลทะคะยะมะ | ฮิโรชิมะ - เทศกาลดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้า, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • นะกะโนะ
 • ชิระคะวะโกะ
 • ทะคะยะมะ
 • คะนะสะวะ
 • เกียวโต
 • นารา
 • ฮิโรชิมะ
9 วัน 8 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 8 วัน: ไฮไลท์ของญี่ปุ่น | นิอิกะตะ วีสเตอเรีย
 • โตเกียว
 • นิอิกะตะ
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้า, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
8 วัน 7 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 6 วัน: เส้นทางทองคำของญี่ปุ่น
 • เกียวโต
 • นารา
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • โตเกียว
6 วัน 5 คืน เกียวโต อังกฤษ โตเกียว info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 7 วัน: สัมผัสฤดูหนาวของญี่ปุ่น | ลิงหิมะ
 • เกียวโต
 • นารา
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • โตเกียว
 • นะกะโนะ
7 วัน 6 คืน เกียวโต อังกฤษ โตเกียว info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 8 วัน: เทศกาลทะคะยะมะ | หมู่บ้านที่ซ่อนเร้น - เทศกาลดอกซากุระ
 • เกียวโต
 • นารา
 • คะนะสะวะ
 • ชิระคะวะโกะ
 • ทะคะยะมะ
 • นะกะโนะ
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • โตเกียว
8 วัน 7 คืน เกียวโต อังกฤษ โตเกียว info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์อะนิเมะญี่ปุ่น 9 วัน / เส้นทางทองคำ - ทัวร์ชมดอกซากุระ
 • โอซาก้า
 • เกียวโต
 • นารา
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • โตเกียว
9 วัน 8 คืน โอซาก้า อังกฤษ โตเกียว info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 8 วัน: แก่นแท้ของฤดูใบไม้ผลิ / อะนิเมะ - เทศกาลดอกซากุระ
 • เกียวโต
 • นารา
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น))
 • โตเกียว
8 วัน 7 คืน เกียวโต อังกฤษ โตเกียว info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 9 วัน: ไฮไลท์ของญี่ปุ่น / ฮิโรชิมะ
 • "โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
 • ฮิโรชิมะ"
9 วัน 8 คืน โตเกียว อังกฤษ ฮิโรชิมะ
ทัวร์ 8 วัน: เทศกาลชิบะซากุระ / ฮิโรชิมะ - เทศกาลดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
8 วัน 7 คืน โตเกียว อังกฤษ ฮิโรชิมะ info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 10 วัน: ไฮไลท์ของญี่ปุ่น / นิคเคะอิ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • ฮิโรชิมะ
 • ยะมะงุชิ
10 วัน 9 คืน โตเกียว อังกฤษ ฮิโรชิมะ info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 10 วัน: แก่นแท้ของฤดูใบไม้ผลิ / อะนิเมะ ฮิโรชิมะ - เทศกาลดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • ฮิโรชิมะชิ
10 วัน 9 คืน โตเกียว อังกฤษ ฮิโรชิมะ info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 10 วัน: ทะคะยะมะและหมู่บ้านต่างๆ / ฮิโรชิมะ - เทศกาลดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • นะกะโนะ
 • ชิระคะวะโกะ
 • คะนะสะวะ
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • ฮิโรชิมะ
10 วัน 9 คืน โตเกียว อังกฤษ ฮิโรชิมะ info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 9 วัน: แก่นแท้ของฤดูใบไม้ผลิ / อะนิเมะ ฮิโรชิมะ - เทศกาลดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
 • ฮิโรชิมะ
9 วัน 8 คืน โตเกียว อังกฤษ ฮิโรชิมะ info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 10 วัน: เทศกาลเต้นรำโอะบง / อะนิเมะ ฮิโรชิมะ
 • โตเกียว
 • อะคิฮะบะระ
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • ฮิโรชิมะ
10 วัน 9 คืน โตเกียว อังกฤษ ฮิโรชิมะ info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 9 วัน: แก่นแท้ของฤดูใบไม้ผลิ / ทัวร์นิคเคะอิ - เทศกาลดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • โยโกฮะมะ
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
 • ฮิโรชิมะ
 • ยะมะงุชิ
9 วัน 8 คืน โตเกียว อังกฤษ ฮิโรชิมะ info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 10 วัน: แก่นแท้ของฤดูใบไม้ผลิ / ทัวร์นิคเคะอิ - เทศกาลดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • โยโกฮะมะ
 • ภพเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • ฮิโรชิมะ
 • ยะมะงุชิ
10 วัน 9 คืน โตเกียว อังกฤษ ฮิโรชิมะ info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 10 วัน: ไฮไลท์ของญี่ปุ่น / ดอกวิสทีเรียแห่งฮิโรชิมะและนิอิกะตะ
 • โตเกียว
 • นิอิกะตะ
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
 • ฮิโรชิมะ
10 วัน 9 คืน โตเกียว อังกฤษ ฮิโรชิมะ info@JapanDeluxeTours.com
ฮะโกะเนะ เมาเท่น ริปเปอร์ ทัวร์จักรยานเสือภูเขา ~ทัวร์ชมป่าลึก~
 • นี่เป็นคอร์สพื้นฐานและเป็นที่นิยมมากที่สุดของเรา สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของความงามและแรงบันดาลใจของฮะโกะเนะ เราจะไปเยี่ยมชมอัญมณีที่ซ่อนเร้น ซึ่งคุณจะไม่พบในหนังสือนำเที่ยว
3 ชม. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ อังกฤษ info@mountainripper.com
ทัวร์จักรยานเสือภูเขา ~ทัวร์ชมจุดเด่นของฮะโกะเนะ~
 • ทัวร์นี้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิง เมื่อเราเข้าชมสถานที่ทางจิตวิญญาณสองแห่งซึ่งจะเติมพลังให้กับผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชม คอร์สนี้มีเนินเขาไม่มากและพื้นผิวทางเดินที่ยากระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับนักปั่นจักรยานมือใหม่ เราจะปั่นจักรยานเลียบทะเลสาบอะชิ และเพลิดเพลินไปกับความอบอุ่นจากแสงแดด
4 ชม. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ อังกฤษ info@mountainripper.com
ทัวร์จักรยานเสือภูเขา ~ทัวร์รอบทะเลสาบอะชิ~
 • นี่คือเส้นทางระดับกลางของเราสำหรับนักปั่นจักรยานเสือภูเขาที่พร้อมสำหรับความท้าทาย ทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบอะชิอันงดงามตระการตาและเส้นทางที่น่าตื่นเต้นกำลังรอคุณอยู่ คุณจะได้พบกับความงามที่โดดเด่นของฮะโกะเนะ
4 ชม. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ อังกฤษ info@mountainripper.com
ทัวร์เดินป่า~เดินป่าในอุทยานแห่งชาติของฮะโกะเนะ~
 • ใช้เวลาเดินเล่นสบายๆ ในฮะโกะเนะอันงดงาม ไกด์ของคุณใช้เส้นทางเหล่านี้ในการเดิน วิ่ง และฝึกออกกำลังกายเป็นประจำ เราจะเดินเล่นในสวนที่มีหญ้าอันอ่อนนุ่มใต้ฝ่าเท้าของเราและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของเทือกเขาอันงดงามในระยะไกล ต้นไม้รอบๆ จะปลอบประโลมและบรรยากาศก็แสนจะผ่อนคลาย นี่คือการเที่ยวชมที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ชอบการเดินมากกว่าการปั่นจักรยาน
1.5 ชม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ อังกฤษ info@mountainripper.com
ทัวร์เดินป่า~เดินป่าชมวิวภูเขาฟูจิ~
 • เราจะเดินผ่านสันเขาของภูเขาฮะโกะเนะ และถ้าอากาศดีคุณจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของภูเขาฟูจิและเทือกเขาอันสูงตระหง่านของเทือกเขาแอลป์ตอนใต้อยู่ด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งจะมีเทือกเขาคะมิยะมะและเทือกเขาคันมุริงะทะเกะ และเมื่อมองข้างหลัง คุณจะมองเห็นวิวอันงดงามงามของทะเลสาบอะชิโนะโกะ แผ่กระจายอยู่ในสวน Hakone Geo จัดว่าเป็นเส้นทางเดินป่าแบบเบาๆ ที่เปิดโอกาสให้ได้ออกกำลังกาย แต่ก็สนุกและสดชื่น!
3.5 ชม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ อังกฤษ info@mountainripper.com
ฮันคิว คอร์ปอเรชั่น ทัวร์วีไอพี (เฮเซ เอ็นเตอร์ไพซ์)
 • ทริปที่แสนจะคุ้มค่าจากโตเกียวไปยังภูเขาฟูจิและฮะโกะเนะพร้อมด้วยการล่องเรือ! รับประกันการออกเดินทางแม้จะมีลูกทัวร์เพียงท่านเดียว! ชินจุกุ - ถนนฟูจิ ซุบารุ ไลน์ - Mt. สถานี 5 ภูเขาฟูจิ (หรือโอะชิโนะ ฮักไก สำหรับผู้ที่ไม่สามารถปีนภูเขาได้) - โอะวะคุดะนิ - เรือโจรสลัดฮะโกะเนะ (โทะเง็นได - ฮะโกะเนะ) - ชินจุกุ <หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์> ชินจุกุ - โอะชิโนะ ฮักไก (น้ำพุร้อนและการชมภูเขาฟูจิ) - เรือโจรสลัดฮะโกะเนะ (โทะเง็นได - ฮะโกะเนะ) - ฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ - ชินจุกุ
ทริปวันเดียว อาคารชินจุกุ เซ็นเตอร์ ไกด์ภาษาอังกฤษ อาคารชินจุกุ เซ็นเตอร์ info-inb@hei.hankyu.co.jp
วีไอพี ทัวร์ (เฮเซ เอ็นเตอร์ไพรส์) ล่องเรือโจรสลัดข้ามทะเลสาบอะชิ และสำรวจโอะวะคุดะนิ ซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะเป็นที่ตั้งของสถานีที่ 5 ของภูเขาฟูจิ เดินทางไปรอบๆ ภูเขาฮะโกะเนะ และลองชิมไข่สีดำลึกลับ ทัวร์บนรถบัสหนึ่งวันนี้จะพาคุณไปยังภูเขาฟูจิและฮะโกะเนะ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสีย
 • ทะเลสาบอะชิ- โอะวะคุดะนิ - สถานี 5 ภูเขาฟูจิ, ทะเลสาบคะวะกุชิ - โอะชิโนะ ฮักไก
ทริปวันเดียว โตเกียว/ชินจุกุ โตเกียว/ชินจุกุ จีน
จำกัดเฉพาะวันที่ 13 เท่านั้น ล่องเรือข้ามทะเลสาบอะชิ ทัวร์รถบัส 1 วันนี้ จะนำคุณไปสู่เทศกาลซึตคิโนะโนะมิ (Tsukinonomi) ที่ศาลเจ้าคุซุริวซึ่งเป็นสถานที่ทางจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่คันโตะ
 • ศาลเจ้าฮะโกะเนะ - ศาลเจ้าคุซุริว - ชิซุฮิโระ คะมะโบะโคะ โนะ สะโตะ
ทริปวันเดียว ชินจุกุ ชินจุกุ ญี่ปุ่น/จีน URL
JTB (2018) แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น 14 วัน: ตั๋วไป-กลับโตเกียว (โตเกียว, คามะคุระ, นิกโกะ, ภูเขาไฟฟูจิ, ทาคะยะมะ, ชิราคาวาโกะ, คานาซาว่า, เกียวโต, นาระ, ฮิโรชิม่า)
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (โคจิโยจิ, โอโคะคุจิ, โคโตะคุอิน, เอโนะชิม่า)
 • นิกโกะ
 • ภูเขาฟูจิ (สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, กระเช้าโคมะกะทาเคะ)
 • ทาคายามะ
 • ชิราคาวาโกะ
 • คานาซาว่า
 • เกียวโต
 • นาระ
 • ฮิโรชิม่า
 • โตเกียว
14 วัน 13 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
(2018) แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน: ตั๋วไป-กลับโตเกียว (โตเกียว, ภูเขาไฟฟูจิ, เกียวโต, นาระ)
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ (สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, กระเช้าโคมะกะทาเคะ)
 • ซึมากาโมะ-จุขุ
 • เกียวโต
 • นาระ
 • โตเกียว
6 วัน 5 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
(2018) แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน: ตั๋วไป-กลับโตเกียว โตเกียว, ภูเขาไฟฟูจิ, ซึมาโกะ-จุขุ, เกียวโต, นาระ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ (สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, กระเช้าโคมะกะทาเคะ)
 • ซึมากาโมะ-จุขุ
 • เกียวโต
 • นาระ
 • โตเกียว
7 วัน 6 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
(2018) แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น 8 วัน: ตั๋วไป-กลับโตเกียว (โตเกียว, ภูเขาไฟฟูจิ, ชิราคาวาโกะ, คานาซาวะ, เกียวโต)
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ (สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, กระเช้าโคมะกะทาเคะ)
 • ทาคายามะ
 • ชิราคาวาโกะ
 • คานาซาว่า
 • เกียวโต
 • โตเกียว
8 วัน 7 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
(2018) แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น 9 วัน: ตั๋วไป-กลับโตเกียว (โตเกียว, นิกโกะ, ภูเขาไฟฟูจิ, นาระ, เกียวโต, ฮิโรชิม่า)
 • "โตเกียว
 • นิกโกะ
 • ภูเขาฟูจิ (สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, กระเช้าโคมะกะทาเคะ)
 • นาระ
 • เกียวโต
 • ฮิโรชิม่า
 • โตเกียว"
9 วัน 8 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
(2018) แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น 9 วัน: ตั๋วไป-กลับโตเกียว (โตเกียว, คามะคุระ, ภูเขาไฟฟูจิ, ทาคะยาม่า, ชิราคาวาโกะ, เกียวโต)
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (โคจิโยจิ, โอโคะคุจิ, โคโตะคุอิน, เอโนะชิม่า)
 • นิกโกะ
 • ภูเขาฟูจิ (สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, กระเช้าโคมะกะทาเคะ)
 • ทาคายามะ
 • ชิราคาวาโกะ
 • คานาซาว่า
 • เกียวโต
 • นาระ
 • ฮิโรชิม่า
 • โตเกียว
9 วัน 8 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
รวม!เที่ยวชมเมืองโตเกียว [จุดเด่นพิเศษ ดูพระอาทิตย์ขึ้น] การเดินทางไปกลับ 5 วัน จากโตเกียว (ภูเขาไฟฟูจิ, ฮาโกะเนะ, เกียวโต, โตเกียว)
 • ภูเขาฟูจิ และ ฮาโกเนะ (สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, กระเช้าโคมะกะทาเคะ)
 • เกียวโต
 • โตเกียว
5 วัน 4 คืน โตเกียว โตเกียว อังกฤษ
【 2018 】วันหยุดในทาคายามะ 4 วัน (ภูเขาไฟฟูจิ, ฮาโกะเนะ, ทาคะยามะฝล ชิราคาวาโกะ, คานาซาว่า, โตเกียว (ออกเดินทางและสิ้นสุดของทริปที่นี่))
 • ภูเขาฟูจิ และ ฮาโกเนะ (สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, กระเช้าโคมะกะทาเคะ)
 • ทาคายามะ
 • ชิราคาวาโกะ
 • คานาซาว่า
 • โตเกียว
3 วัน 4 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจิและทัวร์ดอกไม้ที่ฮาโกะเนะ
 • หอดูไดคันซัน-Daikanzan (จุดชมภูเขาไฟฟูจิ)
 • โรงแรมยามาโนะ (Yama no Hotel)
 • กระเช้าฮาโกเนะ
 • โอวะคุดานิ
 • พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ที่ฮาโกเนะ
ทริปวันเดียว โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
【เดินทางจาก ชิบูย่า,ชินจุกุ】 ฟูจิ และ ฮาโกเนะ ภายในวันเดียว <ขากลับโดยรถบัส, รวมอาหารกลางวัน และอาหารฮัลลัลสำหรับชาวมุสลิม>
 • โตเกียว
 • สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
 • กระเช้าโคมะกะทาเคะ
 • โตเกียว
ทริปวันเดียว โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
ฮาโกะเนะ โอวะคุดานิ และ ชมทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิ【ขากลับ โดยรถชินคันเซ็น (รถด่วน)】
 • โตเกียว
 • สวนสนุก Fuji Highland
 • กระเช้าฮาโกเนะ และ โอวะคุดานิ
 • ศาลเจ้าฮาโกเนะ
 • โตเกียว
ทริปวันเดียว โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
2018 【เดินทางจาก ชิบูย่า,ชินจุกุ】ทัวร์ 2 วันที่ ฟูจิ, ฮาโกะเนะ และ ออนเซ็น (ฮาโกเนะ 1 คืน พร้อมอาหาร 2 มื้อ / ไม่มี JR)
 • โตเกียว
 • สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
 • กระเช้าโคมะกะทาเคะ
 • โรงแรมอาตามิ
 • โตเกียว
2 วัน 1 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
2019 【เดินทางจาก ชิบูย่า,ชินจุกุ】ทัวร์ 2 วันที่ ฟูจิ, ฮาโกะเนะ และ ออนเซ็น (โรงแรม New Akao/1 คืน, พร้อมอาหาร 2 มื้อ)
 • โตเกียว
 • สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
 • กระเช้าโคมะกะทาเคะ
 • โรงแรม
 • ฟรีไทม์
2 วัน 1 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
เยี่ยมชมภูเขาไฟฟูจิและเพลิดเพลินไปกับสินค้าไม่เสียภาษี (tax free) 8 ชั่วโมง พร้อมคนขับรถที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 • <ตัวอย่างการเที่ยวชม>
 • สถานีมิชิม่า
 • มิชิม่าไทชะ
 • นิรายามะ
 • ทางลอยเท้า
 • จุดตรวจฮาโกเนะ โทไคโด
 • ศาลเจ้าฮาโกเนะ
 • ทะเลสาบอาชิ
 • โอวาคุดานิ
 • โกเท็มบะ
ทริปวันเดียว ฟูจิ/ฮาโเนะ/อาตามิ ไม่มีไกด์ คนขับพูดภาษาอังกฤษได้ ฟูจิ/ฮาโเนะ/อาตามิ
ทัวร์ฮาโกะเนะ ด้วยบัตรเดินทางสำหรับหนึ่งวัน พักที่ ฮาโกะเนะ ออนเซ็น เรียวคัง (Hakone Onsen Ryokan) 2 วัน (1 คืน อาหาร 2 มื้อ)
 • ฟรีแพลน
 • สถานีชินจูกุ
 • ไปฮาโกเนะ โดยใช้บัตรผ่าน (Hakone Free Pass)
 • เวลาว่าง พักที่ฮาโกเนะเรียวคัง (Hakone Ryokan)
2 วัน 1 คืน โตเกียว ไม่มีไกด์ โตเกียว
【 2018 】แพ็คเกจฮาโกะเนะ 2 วัน พร้อมตั๋วรถไฟและโรงแรม
 • ฟรีแพลน (โตเกียว, สถานีโอดาวาระ - ฮาโกเนะ <เวลาว่าง> - โรงแรมใน อาโกเนะ - โตเกียว)
2 วัน 1 คืน โตเกียว/ชินางะวะ/ชินโยโกฮาม่า โตเกียว/ชินางะวะ/ชินโยโกฮาม่า ไม่มีไกด์
【 2018 】แพ็คเกจ 3 วัน พร้อมที่พักโรงแรมและตั๋วรถไฟ ฮาโกะเนะ และ เกียวโต (เดินทางออกจากโตเกียว)
 • ฟรีแพลน
 • สถานีโตเกียว
 • สถานีโอดาวาระ
 • ฮาโกเนะ
 • <เวลาว่าง>
 • โรงแรมในฮาโกเนะ
 • โตเกียว
3 วัน 2 คืน โตเกียว/ชินางะวะ/ชินโยโกฮาม่า ไม่มีไกด์ โตเกียว/ชินางะวะ/ชินโยโกฮาม่า
โยะโคะโซะ เจแปน งานประดับไฟสะกะมิ-โกะ / งานประดับไฟโทะคิ โนะ สุมิกะ / ป่าแก้วแห่งฮะโกะเนะ
 • ชินจุกุ
 • โอดะวะระ
 • พิพิธภัณฑ์ป่าแก้ว ฮะโกะเนะ
 • โทะกิ โนะ สุมิกะ
 • เพรสเชอร์ ฟลอเรส ทะเลสาบสะกะมิ
 • ชินจุกุ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ สถานีชินจุกุ อังกฤษ จีนตัวย่อ จีนดั้งเดิม ไทย welcome@club-tourism.co.jp
[จากโตเกียวสู่ฮะโกะเนะ] คุ้มค่ากับบัตรผ่านฮะโกะเนะฟรีพาส! ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาฟูจิ ·ล่องเรือโจรสลัดฮะโกะเนะ ·บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นและอาหารตะวันตก!
 • ชินจุกุ
 • โอดะวะระ
 • พิพิธภัณฑ์ป่าแก้ว ฮะโกะเนะ
 • โทะกิ โนะ สุมิกะ
 • เพรสเชอร์ ฟลอเรส ทะเลสาบสะกะมิ
 • ชินจุกุ
2 วัน 1 คืน สถานีชินจุกุ "อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย" สถานีชินจุกุ welcome@club-tourism.co.jp
[จากโตเกียวสู่ฮะโกะเนะ] เข้าพักที่ 'เซ็ตซึตเง็กกะ' (Setsugekka) ห้องพักพร้อมอ่างอาบน้ำกลางแจ้ง! เที่ยวชมฮะโกะเนะด้วยบัตรผ่านฟรีพาส
 • สถานีชินจุกุ
 • สถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
 • เที่ยวชมตามอิสระ
 • โรงแรม
 • โรงแรม
 • เที่ยวชมตามอิสระ
 • สถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
 • สถานีชินจุกุ
2 วัน 1 คืน สถานีชินจุกุ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย สถานีชินจุกุ welcome@club-tourism.co.jp
[จากชินจุกุ] ทัวร์หนึ่งวัน ไปยังฮะโกะเนะด้วยบัตรผ่านฟรีพาส อาบน้ำแช่ตัวในน้ำพุร้อน / ล่องทะเลสาบอะชิ / โกะเท็มบะ เอาท์เล็ท
 • สถานีชินจุกุ
 • สถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
 • เที่ยวชมตามอิสระ
 • ศูนย์ข้อมูลฮะโกะเนะ เซ็นโงะคุ
 • โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาค์เล็ท
 • บุสต้า ชินจุกุ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย สถานีชินจุกุ welcome@club-tourism.co.jp
[สำหรับผู้ถือบัตรเจอาร์พาส] โตเกียว・ฮะโกะเนะ・ทะคะยะมะ・คะนะสะวะ・เกียวโต, 7 วัน
 • สนามบินนาริตะ หรือสนามบินฮาเนดะ
 • ฟรีไทม์
 • โรงแรมซันไชน์ ซิตตี้ พรินซ์
 • โรงแรมซันไชน์ ซิตตี้ พรินซ์
 • ฟรีไทม์
 • โรงแรมซันไชน์ ซิตตี้ พรินซ์
 • โรงแรมซันไชน์ ซิตตี้ พรินซ์
 • ฟรีไทม์
 • โรงแรมโอคะดะ
 • โรงแรมโอคะดะ
 • ฟรีไทม์
 • ฮิดะ โฮเตล พลาซ่า
 • ฮิดะ โฮเตล พลาซ่า
 • ฟรีไทม์
 • คะนะสะวะ นิว แกรนด์โฮเตล
 • คะนะสะวะ นิว แกรนด์โฮเตล
 • ฟรีไทม์
 • นิว มิยะโกะ โฮเตล
7 วัน 6 คืน สนามบินนาริตะ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย สถานีเกียวโต
[สำหรับผู้ถือบัตรเจอาร์พาส] โตเกียว・ภูเขาฟูจิ ・ฮะโกะเนะ・เกียวโต, 7 วัน
 • สนามบินนาริตะ หรือสนามบินฮาเนดะ
 • ฟรีไทม์
 • โรงแรมซันไชน์ ซิตตี้ พรินซ์
 • โรงแรมซันไชน์ ซิตตี้ พรินซ์
 • ฟรีไทม์
 • โรงแรมซันไชน์ ซิตตี้ พรินซ์
 • โรงแรมซันไชน์ ซิตตี้ พรินซ์
 • ฟรีไทม์
 • โรงแรมโอคะดะ
 • โรงแรมโอคะดะ
 • ฟรีไทม์
 • นิว มิยะโกะ โฮเตล
 • นิว มิยะโกะ โฮเตล
 • ฟรีไทม์
 • นิว มิยะโกะ โฮเตล
 • นิว มิยะโกะ โฮเตล
 • ฟรีไทม์
 • นิว มิยะโกะ โฮเตล
7 วัน 6 คืน สนามบินนาริตะ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย สถานีเกียวโต welcome@club-tourism.co.jp
【จากโตเกียว】ห้องพักพร้อมอ่างอาบน้ำกลางแจ้งที่ฮะโกะเนะ โคะวะคิเอ็น เท็น-ยุ! ช้อปปิ้งที่โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • สถานีชินจุกุ
 • ฟรีไทม์
 • ฮะโกะเนะ โคะวะคิเอ็น เท็น-ยุ
 • ฮะโกะเนะ โคะวะคิเอ็น เท็น-ยุ
 • ฟรีไทม์
 • สถานีชินจุกุ
2 วัน 1 คืน สถานีชินจุกุ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย สถานีชินจุกุ welcome@club-tourism.co.jp
【จากชินจุกุ】เพลิดเพลินไปกับมิชิมะ สกายวอล์ค และฮะโกะเนะ! ทริปหนึ่งวันโดยการใช้บัตรผ่านฟรีพาส
 • สถานีชินจุกุ
 • ฟรีไทม์ในฮะโกะเนะ
 • สถานีชินจุกุ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย สถานีชินจุกุ welcome@club-tourism.co.jp
รับประกัน! 120 นาทีในคามาคุระ ตามด้วยการล่องเรือชมทัศนียภาพของฮะโกะเนะบนทะเลสาบอะชิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, หุบเขาโอะวะคุดะนิ และศาลเจ้าฮะโกะเนะ
 • สถานีชินจุกุ
 • หุบเขาโอะวะคุดะนิ
 • กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ
 • โทะเง็นได
 • ทะเลสาบอะชิ
 • ศาลเจ้าฮะโกะเนะ
 • ซุสุฮิโระ
 • คามาคุระ
 • สถานีชินจุกุ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย สถานีชินจุกุ welcome@club-tourism.co.jp
[แผนการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว / แผนแพ็คเกจ ] ทริป 10 ชั่วโมงในหนึ่งวันจากโตเกียว ~ภูเขาฟูจิและฮะโกะเนะ
 • โตเกียว
 • ฟูจิ สกายไลน์
 • ภูเขาฟูจิ
 • โอะชิโนะ ฮักไกม
 • ฮะโกะเนะ โคะจิริ เทอร์มินอล
 • โอะวะคุดะนิ
 • โทะเง็นได
 • ท่าเรือฮะโกะเนะ
 • โตเกียว
ทริปวันเดียว โตเกียว อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย โตเกียว welcome@club-tourism.co.jp
[จากโตเกียว] เที่ยวชมโตเกียวครึ่งวันและภูเขาฟูจิ 1 วัน รวมถึงเที่ยวชมฮะโกะเนะ! ทริป 5 วัน โรงแรมพร้อมอาหารเช้า
 • สนามบินนาริตะ หรือสนามบินฮาเนดะ
 • ฟรีไทม์
 • โรงแรมในโตเกียว
 • ----------------
 • โรงแรม
 • โตเกียว ทาวเวอร์
 • ศาลเจ้าเมจิ จินกุ
 • อะคะสะกะ เกสต์เฮ้าส์
 • อาคาร National Diet
 • พระราชวังอิมพีเรียลฝั่งสวนด้านตะวันออก
 • โรงแรม
 • ----------------
 • โรงแรม
 • สถานี 5 ภูเขาฟูจิ
 • ทานอาหารกลางวันที่ฮะโกะเนะ เลค โฮเตล
 • กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ
 • ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอะชิ
 • โรงแรม
 • ----------------
 • โรงแรม
 • ฟรีไทม์
 • โรงแรม
 • ----------------
 • โรงแรม
 • สนามบินนาริตะ หรือสนามบินฮาเนดะ
5 วัน 4 คืน โตเกียว อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย โตเกียว welcome@club-tourism.co.jp
ค้นพบสองจุดหมายปลายทางยอดนิยมของญี่ปุ่น・・・เที่ยวสำรวจเมืองโบราณคามาคุระ และล่องเรือชมทะเลสาบอะชิในฮะโกะเนะ! และอีกหนึ่งจุดเด่น ทานอาหารทะเลปิ้งย่างได้ไม่อั้น ซึ่งรวมถึงปู, กุ้ง, หอยเชลล์ และหอย Turbanshell
 • ชินจุกุ
 • ท่าเรือโมะโตะฮะโกะเนะ
 • ท่าเรือโทะเง็นได
 • ชิงะสะกิ, อะมะโงะยะ
 • คามาคุระ
 • ชินจุกุ
ทริปวันเดียว ชินจุกุ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย ชินจุกุ welcome@club-tourism.co.jp
เพลิดเพลินกับวิวภูเขาฟูจิจากมิชิมะ สกายวอล์ค และล่องเรือโจรสลัดของฮะโกะเนะ! รวมถึงอาหารกลางวันทานปูได้ไม่อั้น
 • สวนปราสาทโอดะวะระ
 • โอดะวะระ
 • มิโนะยะ คิชิเบะอิ
 • ท่าเรือโมะโตะฮะโกะเนะ
 • ท่าเรือโทะเง็นเด
 • มิชิมะ สกายวอค์
ทริปวันเดียว ชินจุกุ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย ชินจุกุ welcome@club-tourism.co.jp
โอดะคิว อิเล็คทริค เรลเวย์ ทัวร์มุสลิมในฮะโกะเนะ
 • วันแรก:
 • สถานีชินจุกุ รถไฟสายโอดะคิว
 • ฮะโกะเนะ ยุเรียว
 • งานแกะสลักไม้คะนะซะชิ
 • โอดะคิว โฮเตล เดอ ยะมะ
 • -
 • วันที่ 2:
 • ศาลเจ้าฮะโกะเนะ
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะรุคะวะ
 • โฮะโตะริยะ
 • ล่องเรือชมฮะโกะเนะ
 • ท่าเรือฮะโกะเนะ มะชิ
 • ร้านอาหารดะรุมะ เรียวริเท็น
2 วัน สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
คอร์สเที่ยวชมฮะโกะเนะ
 • สถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ → สถานีโชะโคะคุ-โนะ-โมะรี → พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮะโกะเนะ → สถานีโงะระ → ทานอาหารกลางวันที่โงะระ → สถานีโซะอุซาน → สถานีโอะวะคุดะนิ → โอะวะคุดะนิ → โทะเง็นได → ฮะโกะเนะ เลค โฮเตล (น้ำพุร้อน) → โทะเง็นได-โกะ → ล่องเรือชมฮะโกะเนะ → โมะโตะฮะโกะเนะ → ศาลเจ้าฮะโกะเนะ → โมะโตะฮะโกะเนะ → โรงแรม Hotel De Yama Salon de the Rosage → ฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
ทริปหนึ่งวันในฮะโกะเนะ
 • สถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
 • โมะโตะฮะโกะเนะ-โกะ
 • โทะเง็นได-โกะ
 • สถานีโซะอุนซาน
 • สถานีโงะระ
 • โชะโคะคุ-โนะ-โมะริ
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮะโกะเนะ
 • สถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
 • ฮะโกะเนะ ยุเรียว
 • สถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ, ฮะโกะเนะ-โนะ-อิชิ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
ทริปฮะโกะเนะ 2 วัน
 • วันแรก : สถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ→ สถานีมิยะโนะชิตะ → สถานีโงะระ → สวนฮะโกะเนะ โงะระ → สถานีโซะอุนซาน → โทะเง็นได → โมะโตะฮะโกะเนะ-โกะ → โรงแรม Odakyu Hotel de Yama
 • วันที่ 2: Salon de the Rosage, ศาลเจ้าฮะโกะเนะ→ ฮะโกะเนะ เซคิโชะ (จุดแวะพัก) → โฮะโตะริยะ → สถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
2 วัน สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
ทริปฟูจิ ฮะโกะเนะ 3 วัน
 • วันแรก: สถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ → โอะวะคุดะนิ → โทะเง็นได → พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วเวนิส ป่าแก้ว ฮะโกะเนะ → โรงแรม Hakone Highland Hotel
 • วันที่ 2: โงะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท → โอะชิโนะ ฮักไก → สถานีคะวะกุชิโกะ
 • วันที่ 3: สถานีคะวะกุชิโกะ → กระเช้าไฟฟ้าภูเขาคะชิ คะชิ → สถานีชิโมะ โยะชิดะ → ศาลเจ้าเซ็นเก็น ภูเขาอะระคุระ (เจดีย์ชุเรโตะ) → ฟูจิ-คิว ไฮแลนด์
3 วัน สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
คอร์สท่องเที่ยวฟูจิ-ฮะโกะเนะ
 • สถานีชินจุกุ → สถานีคะวะกุชิโกะ → ทะเลสาบยะมะนะกะ → โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท → สถานีโกะระ → สถานีโซะอุนซาน → สถานีโทะเง็นได → โมะโตะ-ฮะโกะเนะ-โกะ →โฮเตล เดอ ยะมะ → โมะโตะ-ฮะโกะเนะ-โกะ → สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ → ฮะโกะเนะ ยุเรียว → สถานีชินจุกุ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
JAPAN GRAY LINE ภูเขาฟูจิ - ฮาโกเนะ
 • ชิมบะชิ --- ภูเขาฟูจิ --- ทานอาหารกลางวันสไตล์ญี่ปุ่นที่โกเทมบะ --- กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ --- โอวะคุดานิ --- ทะเลสาบอาชิ --- โตเกียว
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
zicasso แผนการท่องเที่ยวญี่ปุ่น 7 วัน: เกียวโต, ฮาโกเนะ, โตเกียว
 • เกียวโต --- ฮาโกเนะ --- ทะเลสาบอาชิ --- ฮาโกเนะ --- โตเกียว
7 วัน 6 คืน อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ทัวร์ญี่ปุ่นสถานที่สำคัญ: เกียวโต, ภูเขาฟูจิ, โตเกียว
 • เกียวโต --- นารา --- โตเกียว --- ภูเขาฟูจิ --- ฮาโกเนะ ---ทะเลสาบอาชิ ---  โอะวะคุดะนิ --- โตเกียว
6 วัน 5 คืน อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ทัวร์โตเกียว, เกียวโต และโอซาก้า: 3 เมืองใหญ่ของญี่ปุ่น
 • โตเกียว ---  นิกโกะ --- ภูเขาฟูจิ--- ฮาโกเนะ --- พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮาโกเนะ --- ภูเขาฟูจิ --- เกียวโต --- อะระชิยะมะ --- นารา --- โอซาก้า --- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า ไคยุคัง --- โดะทงโบริ
9 วัน 8 คืน อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
viator 6 คืน ที่โตเกียว, ภูเขาฟูจิ, ฮาโกเนะ และเกียวโต เดินทางโดยรถไฟหัวกระสุน
 • โตเกียว --- ภูเขาฟูจิ --- ฮาโกเนะ --- กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ --- ทะเลสาบอาชิ --- โตเกียว --- เกียวโต
6 วัน 5 คืน อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ชมภูเขาฟูจิ และนั่งรถบัสทัวร์ฮาโกเนะจากชินจุกุ
 • ชินจุกุ --- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก --- ทะเลสาบอาชิ --- ฮาโกเนะ ยูโมโตะ --- ชินจุกุ
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ชมวิวของภูเขาฟูจิ: ทริปหนึ่งวันในฮาโกเนะกับคนท้องถิ่น
 • โตเกียว --- ฮาโกเนะ --- ทะเลสาบอาชิ --- เรือโจรสลัดฮาโกเนะ --- พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วฮาโกเนะ --- น้ำพุร้อน --- โตเกียว
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ทัวร์ส่วนตัว โดยนั่งรถแท็กซี่ขึ้นทะเบียนจากฮาโกเนะไปยังโยโกฮามะ
 • โยโกฮามะ --- ศาลเจ้าฮาโกเนะ --- ทะเลสาบอาชิ --- กระเช้าลอยฟ้าโคมากะดาเกะ --- พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วฮาโกเนะ --- ถนนช้อปปิ้งฮาโกเนะ ยูโมโตะ --- โยโกฮามะ
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ทัวร์ฮาโกเนะส่วนตัวเต็มวัน จากโตเกียว รวมหุบเขาโอะวะคุดะนิ
 • โตเกียว --- ทะเลสาบอาชิ --- โอวะคุดะนิ --- พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วฮาโกเนะ ---ภูเขาฟูจิ --- โตเกียว
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ทัวร์ฮาโกเนะส่วนตัวจากโตเกียว กับการล่องเรือโจรสลัด
 • โตเกียว --- ฮาโกเนะ ยูโมโตะ --- โกระ ---  ภูเขาโซอุงซัง --- โอะวะคุดะนิ --- ท่าเรือโทเง็นได --- เรือโจรสลัด --- สถานีฮาโกเนะ ยูโมโตะ --- โตเกียว
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ทริปหนึ่งวันจากโตเกียว: ฮาโกเนะ & คามาคุระ รับประทานอาหารกลางวันเมนูบาร์บีคิวอาหารทะเล
 • ชินจุกุ --- ท่าเรือโมโตะฮาโกเนะ --- ทะเลสาบอาชิ --- เรือโจรสลัด --- ท่าเรือโทเง็นได --- ชิงะซะกิ --- คามาคุระ --- ชินจุกุ
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ทริปหนึ่งวันในพื้นที่ฮาโกเนะ จากโตเกียว รวมล่องเรือโจรสลัดและอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์
 • โตเกียว --- ฮาโกเนะ --- เรือโจรสลัด --- ท่าเรือโทเง็นได --- กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ --- โอะวะคุดะนิ --- อะคะคะระ โกเทมบะ --- โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าต์เลตส์ --- ชินจุกุ
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
เจดีย์ 5 ชั้น & วิวภูเขาไฟฟูจิ, เรือโจรสลัดฮาโกเนะ และสปา ทริปใน 1 วัน จากโตเกียว
 • ชินจุกุ --- สวนอะระคุระยามะ เซ็นเง็น --- เจดีย์ชูเรโตะ --- ท่าเรือโทเง็นได --- เรือโจรสลัด --- ฮาโกเนะ --- บ่อน้ำร้อนฮาโกเนะ ยูเนสซัน --- โตเกียว
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
Travel to Japan Hankyu Travel ภูเขาไฟฟูจิ & ฮาโกเนะ ทัวร์รถบัสใน 1 วัน
 • ออกจากชินจุกุ → หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก  → ทะเลสาบอาชิ → ฮาโกเนะ ยูโมโตะ  → ถึงโตเกียว
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
7 จุดชมซากุระบานในโยโกฮามะ และทานอาหารกลางวันที่ไชน่าทาวน์ (1 วัน)
 • ออกจากชินจุกุ → สวนมิสึอิเคะ → สวนคามอน-ยามะ → ศาลเจ้าอิเซะยามะโคไท → ทางเดินเล่นคิชามิชิ → แม่น้ำโอโอคา  → สวนเนกิชิ → ชินจุกุ
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
JTB(サンライズツアー) ทริปหนึ่งวันชมภูเขาฟูจิ & ฮาโกเนะ (กลับโดยรถบัสสำหรับนักท่องเที่ยว) (รวมอาหารกลางวัน)
 • พื้นที่โตเกียว → ภูเขาฟูจิสถานีชั้นที่ 5 → ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ → กระเช้าลอยฟ้าโคะมะกะทะเกะ → ฮาโกเนะ-เอ็น → โตเกียว
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ฮาโกเนะ โอะวะคุดะนิ & วิวมุมกว้างของภูเขาฟูจิ
 • ออกจากเคโอ พลาซ่า → ท่าเรือโทเง็นได → กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ → โอวาคุดานิ → สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ → สวนอะระคุระยามะ เซ็นเง็น → ไฮแลนด์ รีสอร์ท โฮเต็ล แอนด์ สปา → ถึงชินจุกุ
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
บริษัท เส้นทาง รายละเอียด ประเภท ออกเดินทาง กลับ ภาษา URL สอบถามข้อมูล หมายเหตุ
HATO BUS ประสบการณ์นินจา ภูเขาฟูจิและป่าแห่งแสงสี
 • ศาลเจ้าคิตะกุชิ ฮอนกุ ฟูจิ เซ็นเง็น
 • น้ำพุร้อนโอะชิโนะ ฮักไก
 • โอะชิโนะ ชิโนะบิ โนะ สะโตะ (อาหารกลางวัน, ประสบการณ์นินจา)
 • กระเช้าไฟฟ้าภูเขาคะชิ คะชิ
 • งานประดับไฟสะกะมิโกะ
ทริปวันเดียว ฮะมะมัตซึตโชะ สถานีโตเกียว จีน
เวนดี้ เจแปน ทัวร์โดราเอมอนในคะนะงะวะ ~คุณสามารถเรียนทำกล่องข้าวเบนโตะแบบญี่ปุ่น ฟีเจอร์โดราเอมอน
 • พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน (ชมและเล่น)
 • โตคิว แฮนด์/ไดโซะในมะชิดะ (เลือกซื้อของสำหรับกล่องข้าวเบนโตะ)
 • วอสซ์คุ๊ก สะกะมิ เซ็นเตอร์ (ทำ/รับประทานเบนโตะ)
ทริปวันเดียว โตเกียว โตเกียว อังกฤษ 03-3459-1385 all@wendytour.jp
โยะโคะโซะ เจแปน งานประดับไฟสะกะมิ-โกะ / งานประดับไฟโทะคิ โนะ สุมิกะ / ป่าแก้วแห่งฮะโกะเนะ
 • ชินจุกุ
 • โอดะวะระ
 • พิพิธภัณฑ์ป่าแก้ว ฮะโกะเนะ
 • โทะกิ โนะ สุมิกะ
 • เพรสเชอร์ ฟลอเรส ทะเลสาบสะกะมิ
 • ชินจุกุ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ สถานีชินจุกุ อังกฤษ จีนตัวย่อ จีนดั้งเดิม ไทย welcome@club-tourism.co.jp
ตื่นตาตื่นใจกับงานประดับไฟฤดูหนาวอันน่ามหัศจรรย์ถึงสองแห่ง! ชมงานประดับไฟสะกะมิโกะที่มีดวงไฟและอัญมณีประดับระยิบระยับ 6 ล้านดวง รวมถึงบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นและอาหารตะวันตก 20 อย่าง
 • โรงกลั่นเหล้าองุ่น
 • โคะฟุ มินะมิ
 • สะกะมิโกะ รีสอร์ท เพรสเชอร์ ฟลอเรส
 • โยะมิอุริ แลนด์
ทริปวันเดียว ชินจุกุ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย ชินจุกุ welcome@club-tourism.co.jp
ชมไดมอนด์ฟูจิอันตระการตาและงานประดับไฟอันน่ามหัศจรรย์! สัมผัสกับงานประดับไฟสะกะมิโกะ งานประดับไฟหกล้านดวงอันน่ามหัศจรรย์
 • ซิลเวิน (Sylvans)
 • คินดะรุมะ
 • ทะเลสาบยะมะนะกะ
 • งานประดับไฟสะกะมิโกะ
 • ชินจุกุ
ทริปวันเดียว ชินจุกุ ชินจุกุ อังกฤษ จีนตัวย่อ จีนดั้งเดิม ไทย welcome@club-tourism.co.jp
เล่นหิมะที่สถานีที่สองแห่งภูเขาฟูจิ! รวมถึงทานอาหารปิ้งย่างเกาหลีได้ไม่อั้น! แวะชมงานประดับไฟสะกะมิโกะ และโกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาค์เล็ท
 • โกะเท็มบะ
 • กรินปะ
 • สะกะมิโกะ เพรสเชอร์ ฟลอเรส
ทริปวันเดียว ชินจุกุ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย ชินจุกุ welcome@club-tourism.co.jp
บริษัท เส้นทาง รายละเอียด ประเภท ออกเดินทาง กลับ ภาษา URL สอบถามข้อมูล หมายเหตุ
คะนะงะวะ เอสจีจี คลับ Y-1: ริมทะเลโยโกฮะมะ
 • แลนด์มาร์คทาวเวอร์
 • สวนท่าเรือ/นิปปอน มะรุ
 • คิชะ-มิชิ/แปซิฟิโค โยโกฮะมะ
 • โกดังอิฐแดง
 • สวนโซะอุ-โนะ-ฮะนะ
 • ท่าเรือโอะซานบะชิ
ทริปวันเดียว (3ชม.) สถานีซากุระงิโชะ สถานีนิฮอน-โอะโดะริ อังกฤษ URL ksgg_guide@yahoo.co.jp
Y-2: สถานที่ประวัติศาสตร์แห่งโยโกฮะมะ
 • สวนโยโกฮะมะ/ถนนนิฮอน โอะโดะริ
 • อาคารสำนักงานจังหวัด(คิง)
 • อาคารอนุสรณ์การเปิดท่าเรือ (แจ็ค)
 • ศุลกากรเมืองโยโกฮะมะ (ควีน)/สวนโซะอุ-โนะ-ฮะนะ
 • หอจดหมายเหตุประวัติศาสตร์เมืองโยโกฮะมะ
 • โบสถ์โยโกฮะมะ ไคกัน
 • สวนยะมะชิตะ
 • ฮิกะวะ มะรุ
 • โรงแรมนิว แกรนด์
 • มารีน ทาวเวอร์
 • ไชน่าทาวน์
ทริปวันเดียว (3ชม.) สถานีคันไน สถานีโมะโตะมะชิ-ชุคะไก อังกฤษ URL ksgg_guide@yahoo.co.jp
Y-3: โมะโตะมะชิ - ยะมะเตะ
 • ฟรานซ์ ยะมะ ฮิลล์ และฮาเบอร์ วิว พาร์ค
 • สุสานต่างชาติ โยโกฮะมะ
 • สวนโมะโตะมะชิ
 • บ้านพัก Ehrismann
 • อาคารอิฐ
 • โรงเรียนคริสเตียนหญิงล้วนและคริสตจักรคาทอลิกยะมะเตะ
 • สวนยะมะเตะ
 • สวนอิตาเลี่ยน ยะมะเตะ
ทริปวันเดียว (3ชม.) สถานีโมะโตะมะชิ-ชุคะไก สถานีอิชิคะวะโชะ อังกฤษ URL ksgg_guide@yahoo.co.jp
Y-4: สวนซานเค-เอ็น
 • สวนนอก/สระน้ำหลัก
 • คะคุโชะคะคุ (บ้านนกกระเรียนบิน)
 • สวนใน/รินชุนคะคุ (บ้านชมวิวฤดูใบไม้ผลิ)
 • โชะชุคะคุ (บ้านชมวิวฤดูใบไม้ร่วง)
 • สวนนอก/บ้านโบราณ ยะโนะฮะระ
ทริปวันเดียว (3ชม.) ซานเค-เอ็น ซานเค-เอ็น อังกฤษ URL ksgg_guide@yahoo.co.jp
เวนดี้ เจแปน ปั่นจักรยานรอบโยโกฮะมะ ญี่ปุ่น~เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามและมีชื่อเสียงรอบโยโกฮะมะโดยจักรยาน
 • โกดังอิฐแดง
 • บุพเฟ่ต์ผักสด
 • พิพิทธภัณฑ์คัพนู้ดเดิล (ทำบะหมี่ถ้วยของคุณเอง)
 • โยโกฮะมะ ไชน่าทาวน์
 • การ์เด้น เทอเรส คาเฟ่ (นั่งเล่นชิลชิลและประสบการณ์แช่เท้าริมระเบียง)
ทริปวันเดียว สถานีมินะโตะ มิไร สถานีมินะโตะ มิไร อังกฤษ 03-3459-1385 all@wendytour.jp
โยโกฮะมะ ดีเอ็มซี ปาร์ตี้ทีมบิวดิ้ง - เพลิดเพลินกับการพบปะสังสรรที่งดงามและเต็มไปด้วยความสุข
 • มินะโตะมิไร - เยี่ยมชมวัดคาวาซากิ ไดชิ เฮเค็นจิ, JEF, โตชิบะ, หรือ โรงงานคิริน - ชมการแข่งม้าคาวาซากิบนที่นั่งวีไอพี - โรงแรม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะป่าแก้วฮะโกะเนะกระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะจุดชมวิวของภูเขาฟูจิพิพิธภัณฑ์ศิลปะประติมากรรมไม้ สถานีมินะโตะ มิไร อังกฤษ โรงแรม 045-222-8337
ฮูเบอร์ โหนใย (แมงมุม) ไปยังแหล่งท่องเที่ยวชั้นยอดของโยโกฮะมะ
 • พิพิทธภัณฑ์ราเม็ง
 • สถานีซากุระงิโชะ
 • แลนด์มาร์ค ทาวเวอร์
 • ร้าน Village Vanguard
 • โกดังอิฐแดง
 • พื้นที่โยโกฮะมะ
ทริปวันเดียว สถานีโยโกฮะมะ อังกฤษ สถานีโยโกฮะมะ URL
วันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานที่โยโกฮะมะ
 • สถานีโยโกฮะมะ
 • แลนด์มาร์ค ทาวเวอร์
 • ควีนสแควร์
 • คอสโม เวิลด์
 • เวิลด์ พอตเตอร์
 • โกดังอิฐแดง
 • ท่าเรือโอะซังบะชิ
 • สวนยะมะชิตะ
 • พื้นที่ริมทะเลของโยโกฮะมะ
 • ไชน่าทาวน์
 • เมดคาเฟ่ในโยโกฮะมะ
ทริปวันเดียว สถานีโยโกฮะมะ อังกฤษ สถานีโยโกฮะมะ URL
คนเสพติดโยโกฮะมะมีการรับสมัครใหม่แล้ว
 • สถานีซากุระงิโชะ
 • แลนด์มาร์ค ทาวเวอร์
 • โปเกมอน เซ็นเตอร์
 • ร้าน Tomica Shop
 • ร้าน Jump
 • ร้านดิสนีย์
 • คอสโม เวิลด์
 • พิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วย
 • สถานีโยโกฮะมะ
ทริปวันเดียว สถานีซากุระงิโชะ อังกฤษ สถานีโยโกฮะมะ URL
ชุดยูนิสำหรับนักเรียน: ดื่มและคัพ-นู้ดเดิ้ล
 • "สถานีโยโกฮะมะ
 • ไชน่าทาวน์
 • สวนยะมะชิตะ
 • พิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วย
 • อิซะกะยะ โคมแดง ในโนะเงะ
 • สถานีโยโกฮะมะ"
ทริปวันเดียว สถานีโยโกฮะมะ อังกฤษ สถานีโยโกฮะมะ
ให้โอกาสที่สมควรจะได้รับกับโยโกฮะมะ
 • "ซากุระงิโชะ
 • ห้าง Collette Mare
 • แลนด์มาร์ค ทาวเวอร์/พลาซ่า
 • คอสโม เวิลด์
 • เวิลด์ พอตเตอร์"
ทริปวันเดียว สถานีโยโกฮะมะ อังกฤษ เวิลด์ พอร์ตเตอร์
โตเกียว ซิตี้ ทัวร์ ทัวร์เที่ยวชมคามาคุระและโยโกฮะมะโดยรถตู้
 • โรงแรม
 • คามาคุระ
 • โคะโตะคุ-อิน
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
 • ถนนโคะมะชิ-โดะริ
 • สวนซานเคเอ็น
 • พื้นที่ริมน้ำและสวน
 • โรงแรม
ทริปวันเดียว โรงแรม อังกฤษ โรงแรม tctour@tctour.co.jp
มะโคะโตะ แผนสำหรับครอบครัว
 • โรงแรม
 • โยโกฮะมะ ฮัคเคอิจิมะ ซี พาราไดซ์
 • พิพิธภัณฑ์อันปังแมน
 • โรงแรม
ทริปวันเดียว โรงแรม อังกฤษ โรงแรม info-e@4327770.jp
เจแปน ดีลักซ์ ทัวร์ ทัวร์อะนิเมะญี่ปุ่น 14 วัน | แกรนด์ทัวร์ - เทศกาลดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • ภูเขาฟูจิ
 • โยโกฮะมะ (พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮะมะ)
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • ฮิโรชิมะ
 • คุมะโมะโตะ
 • ทะคะชิโฮะ
 • เบ็ปปุ
 • โดะโกะ
 • ทะคะมัตซึต
 • โทะคุชิมะ
14 วัน 13 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์อะนิเมะญี่ปุ่น 15 วัน | แกรนด์ทัวร์ - เทศกาลดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • โยโกฮะมะ (พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮะมะ)
 • ภูเขาฟูจิ
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • ฮิเมจิ
 • ฮิโรชิมะ
 • นางาซากิ
 • คุมะโมะโตะ
 • ทะคะชิโฮะ
 • เบ็ปปุ
 • โดะโกะ
 • ทะคะมัตซึต
15 วัน 14 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 9 วัน: แก่นแท้ของฤดูใบไม้ผลิ / ทัวร์นิคเคะอิ - เทศกาลดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • โยโกฮะมะ
 • ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
 • ฮิโรชิมะ
 • ยะมะงุชิ
9 วัน 8 คืน โตเกียว อังกฤษ ฮิโรชิมะ info@JapanDeluxeTours.com
ทัวร์ 10 วัน: แก่นแท้ของฤดูใบไม้ผลิ / ทัวร์นิคเคะอิ - เทศกาลดอกซากุระ
 • โตเกียว
 • โยโกฮะมะ
 • ภพเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ (หุบเขาโอะวะคุดะนิ, กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ, โรงแรมแบบญี่ปุ่น)
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • ฮิโรชิมะ
 • ยะมะงุชิ
10 วัน 9 คืน โตเกียว อังกฤษ ฮิโรชิมะ info@JapanDeluxeTours.com
Triple Lights ทัวร์เต็มวันในโยโกฮามะ & ชมคามาคุระ - 8 ชั่วโมง
 • โยโกฮามะ --- โยโกฮามะ  ไชน่าทาวน์ --- สวนยามาชิตะ --- คามาคุระ --- หลวงพ่อโต --- วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮาเซเดระ --- โยโกฮามะ
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
บริษัท เส้นทาง รายละเอียด ประเภท ออกเดินทาง กลับ ภาษา URL สอบถามข้อมูล หมายเหตุ
คะนะงะวะ เอสจีจี คลับ K-1: คามาคุระไฮไลท์
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
 • วัดฮะเซะ-เดะระ
 • หลวงพ่อโต
ทริปวันเดียว (4ชม.) สถานีคามาคุระ สถานีคามาคุระ อังกฤษ URL ksgg_guide@yahoo.co.jp
K-2: เดินป่าคามาคุระ
 • วัดจุฟุคุ-จิ
 • สวนเง็นจิยะมะ
 • ศาลเจ้าเซะนิอะไร เบ็นเท็น
 • ศาลเจ้าสะสุเกะ อินะริ
 • หลวงพ่อโต
ทริปวันเดียว (4ชม.) สถานีคามาคุระ สถานีคามาคุระ อังกฤษ URL ksgg_guide@yahoo.co.jp
K-3: ทางเหนือของคามาคุระ
 • วัดเอ็นงะคุ-จิ
 • วัดโทะเค-จิ
 • หลวงพ่อโต
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
ทริปวันเดียว (5ชม.) สถานีคิตะ-คามาคุระ สถานีคามาคุระ อังกฤษ URL ksgg_guide@yahoo.co.jp
K-4: คามาคุระอันสง่างาม
 • วัดซุงิโมะโตะ-เดะระ
 • วัดโฮะโคะคุ-จิ (วัดป่าไผ่)
 • วัดโจะเมียว-จิ
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
ทริปวันเดียว (4ชม.) สถานีคามาคุระ สถานีคามาคุระ อังกฤษ URL ksgg_guide@yahoo.co.jp
JTB คอร์ป ทัวร์ 1 วัน คามะคุระ-เอโนะชิมะ พร้อมรถทัวร์รอบชายหาดที่เอโนะชิมะ (มกราคม-ธันวาคม 2018)
 • วัดโจเมียวจิ (Jomyo-ji ) (ประสบการณ์กับชาเขียวมัทชะ)
 • วัดโฮวโคะคุจิ (Houkoku-ji)
 • โชจิน เรียวริ (อาหารชาวพุทธ)
 • วัดโคโตะคุอิน (Kotoku-in)
 • เอโนะชิม่า
ทริปวันเดียว ฮามามัตซึโจ อังกฤษ ชินจุูกุ
เวนดี้ เจแปน เก็บสะสมตราประทับโงะชุอินญี่ปุ่น - เพื่อความโชคดี!
 • "เกาะเอะโนะชิมะ
 • วัดฮะเซะ-เดะระ
 • ศาลเจ้าโงะเรียว
 • วัดโจะจิ-จิ
 • โฮะไค-จิ
 • วัดเมียวริว-จิ
 • วัดฮอนคะคุ-จิ
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ"
ทริปวันเดียว สถานีโตเกียว อังกฤษ สถานีโตเกียว 03-3459-1385 all@wendytour.jp
ใส่ชุดกิโมโน และกลายร่างเป็นช่างภาพชั้นเยี่ยมในประเทศญี่ปุ่นที่สวยทุกมุม (กล้อง)
 • เช่าชุดกิโมโน
 • วัดโฮะโกะกุ (ลิ้มลองชาเขียวมัทฉะ)
 • โคะมะชิ-โดะริ (ทานอาหารกลางวันกันตามอัธยาศัย)
 • โคะโตะกุ-อิน
 • วัดฮะเซะ
 • วัดเอ็นคะกุ
 • เมเกะซึต-อิน
ทริปวันเดียว สถานีชินะงะวะ สถานีชินะงะวะ อังกฤษ 03-3459-1385 all@wendytour.jp
ฮูเบอร์ สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ที่คุณสามารถเข้าชมในคามาคุระ!
 • "วัดโจะเมียวจิ
 • พื้นที่โงะคุระคุจิ
 • วัดฮะเซะ
 • เอะโนะชิมะ"
ทริปวันเดียว สถานีคามาคุระ อังกฤษ สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ URL http://huber.co.jp/contact/
คามาคุระ — เหมาะสำหรับทุกวัย!
 • สถานีคามาคุระ
 • วัดโจะเมียวจิ
 • วัดโฮะโคะคุจิ
 • หลวงพ่อโต
 • สถานีคามาคุระ
ทริปวันเดียว สถานีคามาคุระ อังกฤษ สถานีคามาคุระ URL
เอะโนะชิมะ สนุกสนานสำหรับทุกวัย
 • สถานีคามาคุระ
 • หลวงพ่อโต
 • เอะโนะชิมะ
 • พิพิทธภัณฑ์เอะโนะชิมะ
 • สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ
ทริปวันเดียว สถานีคามาคุระ อังกฤษ สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ URL
ย้อนรอยอดีตด้วยการเที่ยวชมคามาคุระ
 • สถานีคามาคุระ
 • วัดโฮะโคะคุจิ
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
 • ศาลเจ้าเซะนิอะไร เบ็นเท็น
 • ศาลเจ้าสะสุเกะ อินะริ
 • สถานีคามาคุระ
ทริปวันเดียว สถานีคามาคุระ อังกฤษ สถานีโยโกฮะมะ URL
สำรวจคามาคุระ — ทัวร์เดินป่า
 • สถานีคามาคุระ
 • วัดโจะเมียวจิ
 • วัดโฮะโคะคุจิ
 • วัดฮะเซะ
 • หลวงพ่อโต
 • ศาลเจ้าสะสุเคะอินะริ
 • ศาลเจ้าเซะนิอะไร อินะริ
 • สถานีคามาคุระ
ทริปวันเดียว สถานีคามาคุระ อังกฤษ สถานีคามาคุระ URL
ค้นพบความงามในคามาคุระ
 • สถานีคามาคุระ
 • วัดโจะเมียวจิ
 • วัดโฮะโคะคุจิ
 • หลวงพ่อโต
 • สถานีคามาคุระ
ทริปวันเดียว สถานีคามาคุระ อังกฤษ สถานีคามาคุระ URL
ถ่ายรูปสวยๆที่คามาคุระและเอะโนะชิมะ
 • วัดโฮะโคะคุจิ
 • เซะนิอะไร เบ็นเท็น
 • สะสุเกะ อินะริ
 • คามาคุระโคะโคะมะเอะ
 • เอะโนะชิมะ
ทริปวันเดียว สถานีคามาคุระ อังกฤษ สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ
ฟูจิ อะคาเดมี่ ทัวร์ ทัวร์เดินชมคามาคุระ
 • สถานีคามาคุระ
 • วัดฮะเซะ
 • หลวงพ่อโต
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
 • ถนนช้อปปิ้งโคะมะชิ
 • สถานีคามาคุระ
ทริปวันเดียว สถานีคามาคุระ อังกฤษ สถานีคามาคุระ info@fuji-academy.co.jp
ทัวร์เที่ยวชมคามาคุระโดยรถยนต์
 • สถานีคามาคุระ
 • วัดฮะเซะ
 • หลวงพ่อโต
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
 • ถนนช้อปปิ้งโคะมะชิ
 • วัดเซน เค็นโชะจิ
 • สถานีคามาคุระ
ทริปวันเดียว สถานีคามาคุระ อังกฤษ สถานีคามาคุระ URL info@fuji-academy.co.jp
โตเกียว ซิตี้ ทัวร์ ทัวร์เที่ยวชมคามาคุระและโยโกฮะมะโดยรถตู้
 • โรงแรม
 • คามาคุระ
 • โคะโตะคุ-อิน
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
 • ถนนโคะมะชิ-โดะริ
 • สวนซานเคเอ็น
 • พื้นที่ริมน้ำและสวน
 • โรงแรม
ทริปวันเดียว โรงแรม อังกฤษ โรงแรม tctour@tctour.co.jp
ทัวร์เดินชมคามาคุระ
 • โรงแรม
 • โคะโตะคุ-อิน
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮะเซะ
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
 • ถนนโคะมะชิ-โดะริ
 • โรงแรม
ทริปวันเดียว โรงแรม อังกฤษ โรงแรม
3 วันใน พื้นที่ภูเขาฟูจิ ฮะโกะเนะ และคามาคุระ
 • โรงแรม
 • โตเกียว ซันริโอ ปุโระแลนด์
 • พื้นที่ภูเขาฟูจิ
 • ฮะโกะเนะ(ล่องทะเลสาบอะชิ, โอะวะคุดะนิ)
 • คามาคุระ (วัดโคะโตะคุอินและหลวงพ่อโต, ถนนโคะมะชิและศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ)
 • โตเกียว
3 วัน 2 คืน โรงแรม อังกฤษ โรงแรม
ทัวร์ 9 วัน สัมผัสประสบการ์ณชมดอกไฮเดรนเยียช่วงต้นฤดูร้อน
 • "โตเกียว
 • คามาคุระ
 • ฮะโกะเนะ (ล่องทะเลสาบอะชิ, ภูเขาฟูจิ, อ่าวสะกะมิ)
 • ภูเขาฟูจิ
 • สุวะ
 • พื้นที่คิโสะ
 • เอะนะ
 • อะเคะชิ
 • นะโกะยะ
 • เกียวโต
 • นารา
 • โอซาก้า
 • สนามบินนานาชาติคันไซ"
9 วัน 8 คืน โรงแรม อังกฤษ สนามบินนานาชาติคันไซ
เจแปน วันเดอร์ ทราเวล.คอม ทัวร์เดินชมคามาคุระแบบส่วนตัว
 • สถานีคามาคุระ
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมัน
 • โคะมะชิ โดะริ
 • หลวงพ่อโต
 • สถานีคามาคุระ
ทริปวันเดียว สถานีคามาคุระ อังกฤษจีนตัวย่อฝรั่งเศส สถานีคามาคุระ https://japanwondertravel.com/contacts/new
ทัวร์คามาคุระโดยนักเรียนท้องถิ่น
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมัน
 • ถนนโคะมะชิ
 • วัดโฮะโคะคุจิ (ป่าไผ่และสัมผัสประสบการณ์มัทฉะ)
 • วัดโคะโตะคุอิน (หลวงพ่อโต)
ทริปวันเดียว สถานีคามาคุระ อังกฤษ สถานีคามาคุระ https://japanwondertravel.com/contacts/new
ซุปเปอร์ แวลิว ทัวร์ ทัวร์ 6 วันในพื้นที่คันโตะ ญี่ปุ่น
 • โตเกียว
 • ทะเลสาบคะวะกุชิโกะ
 • อุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮะโกะเนะ
 • คามาคุระ
 • อะสะกุสะ
6 วัน 5 คืน สนามบินนาริตะ (NRT) หรือสนามบินฮาเนดะ (HND) อังกฤษ สนามบินนาริตะ (NRT) หรือสนามบินฮาเนดะ (HND) info@supervaluetours.com
ทัวร์ญี่ปุ่นคลาสสิค 10 วัน
 • โตเกียว
 • ทะเลสาบคะวะกุชิโกะ
 • อุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮะโกะเนะ
 • คามาคุระ
 • โอซาก้า
 • นารา
 • เกียวโต
 • อะสะกุสะ
10 วัน 9 คืน สนามบินนาริตะ (NRT) หรือสนามบินฮาเนดะ (HND) อังกฤษ info@supervaluetours.com
มะโคะโตะ แผนซามูไร
 • โรงแรม
 • คามาคุระ
 • เอะโนะชิมะ
 • โรงแรม
ทริปวันเดียว โรงแรม อังกฤษ โรงแรม info-e@4327770.jp
ซามูไร ทัวร์ ที่สุดของญี่ปุ่น
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะเดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ ออนเซ็น
 • ฮะโกะเนะ
 • ทะคะยะมะ
 • โคะยะซาน
 • ฮิเมจิ
 • เกาะมิยาจิมะ
 • ฮิโรชิมะ
 • เกียวโต
 • ฟุชิมิ
 • นิกโกะ
 • ทะคะยะมะ
 • โอซาก้า
 • นารา
15 วัน 14 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า Info@samuraitours.com
ที่สุดของญี่ปุ่นใน 22 วัน
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะนดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ ออนเซ็น
 • ฮะโกะเนะ
 • ทะคะยะมะ
 • เกีตวโต
 • โคะยะซาน
 • ฮิเมจิ
 • ทะคะมัตซึต
 • โคะโตะฮิระ
 • มัตซึตยะมะ
 • เกาะมิยาจิมะ
 • ฮิโรชิมะ
 • นางาซากิ
 • ซัปโปโร
 • โนะโบะริเบะซึต ออนเซ็น
 • ฮะโคะดะเตะ
 • เซ็นได
 • มัตซึตชิมะ
 • นิกโกะ
22 วัน 21 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า Info@samuraitours.com
ที่สุดของญี่ปุ่นแบบประหยัด
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะเดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ ออนเซ็น
 • ฮะโกะเนะ
 • ทะคะยะมะ
 • ชิระคะวะ-โกะ
 • ฮิโรชิมะ
 • เกาะมิยาจิมะ
 • เกียวโต
13 วัน 12 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า Info@samuraitours.com
ที่สุดของโตเกียวและพื้นที่โดยรอบ
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะเดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ
8 วัน 7 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว Info@samuraitours.com
ที่สุดของโตเกียวและเกียวโต
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะเดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ
 • เกียวโต
 • ฟุชิมิ
 • อะระชิยะมะ
 • ฮิเมจิ
12 วัน 11 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า Info@samuraitours.com
ที่สุดของญี่ปุ่น: แพ็คเกจอิสระ
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะเดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ ออนเซ็น
 • ฮะโกะเนะ
 • ทะคะยะมะ
 • โคะยะ-ซาน
 • โอซาก้า
 • ฮิเมจิ
 • เกาะมิยาจิมะ
 • ฮิโรชิมะ
 • เกียวโต
14 วัน 13 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า Info@samuraitours.com
ภาคกลางของญี่ปุ่น: แพ็คเกจอิสระ
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (ฮะเซะเดะระ, โคะโตะคุอิน, โฮะโคะคุจิ)
 • ฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ ออนเซ็น
 • ฮะโกะเนะ
 • ทะคะยะมะ
 • ชิระคะวะ-โกะ
 • คะนะสะวะ
 • เกียวโต
11 วัน 10 คืน โตเกียว อังกฤษ โอซาก้า Info@samuraitours.com
เจแอนด์วาย ทราเวล เจแปน ทัวร์คามาคุระ 1 วัน
 • "โตเกียว
 • หลวงพ่อโต
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮะเซะ
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมัน
 • โรงแรม"
ทริปวันเดียว โตเกียว อังกฤษ โรงแรม
JTB (2018) แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น 14 วัน: ตั๋วไป-กลับโตเกียว (โตเกียว, คามะคุระ, นิกโกะ, ภูเขาไฟฟูจิ, ทาคะยะมะ, ชิราคาวาโกะ, คานาซาว่า, เกียวโต, นาระ, ฮิโรชิม่า)
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (โคจิโยจิ, โอโคะคุจิ, โคโตะคุอิน, เอโนะชิม่า)
 • นิกโกะ
 • ภูเขาฟูจิ (สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, กระเช้าโคมะกะทาเคะ)
 • ทาคายามะ
 • ชิราคาวาโกะ
 • คานาซาว่า
 • เกียวโต
 • นาระ
 • ฮิโรชิม่า
 • โตเกียว
14 วัน 13 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
(2018) แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น 9 วัน: ตั๋วไป-กลับโตเกียว (โตเกียว, คามะคุระ, ภูเขาไฟฟูจิ, ทาคะยาม่า, ชิราคาวาโกะ, เกียวโต)
 • โตเกียว
 • คามาคุระ (โคจิโยจิ, โอโคะคุจิ, โคโตะคุอิน, เอโนะชิม่า)
 • นิกโกะ
 • ภูเขาฟูจิ (สถานีที่ห้าบนภูเขาไฟฟูจิ, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, กระเช้าโคมะกะทาเคะ)
 • ทาคายามะ
 • ชิราคาวาโกะ
 • คานาซาว่า
 • เกียวโต
 • นาระ
 • ฮิโรชิม่า
 • โตเกียว
9 วัน 8 คืน โตเกียว อังกฤษ โตเกียว
โยะโคะโซะ เจแปน ค้นพบสองจุดหมายปลายทางยอดนิยมของญี่ปุ่น・・・เที่ยวสำรวจเมืองโบราณคามาคุระ และล่องเรือชมทะเลสาบอะชิในฮะโกะเนะ! และอีกหนึ่งจุดเด่น ทานอาหารทะเลปิ้งย่างได้ไม่อั้น ซึ่งรวมถึงปู, กุ้ง, หอยเชลล์ และหอย Turbanshell
 • ชินจุกุ
 • ท่าเรือโมะโตะฮะโกะเนะ
 • ท่าเรือโทะเง็นได
 • ชิงะสะกิ, อะมะโงะยะ
 • คามาคุระ
 • ชินจุกุ
ทริปวันเดียว ชินจุกุ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย ชินจุกุ welcome@club-tourism.co.jp
[แผนการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว / แพ็คเกจ ] ทริป 10 ชั่วโมงจากโตเกียว ~ทริปคามาคุระหนึ่งวัน
 • วัดฮะเซะเดะระ
 • วัดโคะโตะคุอิน
 • ศาลเจ้าซึตรุโงะกะ ฮะชิมัน
 • วัดโฮะโคะคุ-จิ
 • โตเกียว
ทริปวันเดียว โตเกียว อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย โตเกียว welcome@club-tourism.co.jp
โอดะคิว อิเล็คทริค เรลเวย์ คอร์สแนะนำเที่ยวชมเอะโนะชิมะและคามาคุระ
 • รถไฟ Limited Express Romancecar
 • โอะดะคิว ฟูจิสะวะ
 • เอะโนะเด็น ฟูจิสะวะ
 • เอะโนะเด็น คามาคุระ ผ่านถนนโคะมะชิ-โดะริ
 • ซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
 • ผ่านถนนวะคะมิยะ-โอะจิ
 • ฮะเซะ
 • วัดฮะเซะ-เดะระ
 • วัดโคะโตะคุ-อิน
 • ฮะเซะ
 • เอะโนะเด็น
 • เอะโนะชิมะ
 • เอะโนะชิมะ เอสคาร์
 • เอะโนะชิมะ ซี แคนเดอร์ (ระเบียงชมวิวประภาคารเอะโนะชิมะ)
 • คะทะเสะ-เอะโนะชิมะ บนรถไฟ Limited Express Romancecar
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
ทริปเอะโนะชิมะและคามาคุระในหนึ่งวัน
 • คามาคุระโคะโคะ-เม → สถานีฮะเซะ → วัดโคะโตะคุ-อิน → สถานีคามาคุระ → ซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ → สถานีคามาคุระ → สถานีเอะโนะชิมะ → เอะโนะชิมะ → ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ → สวนซาลมวล ค็อกกิ้ง เอะโนะชิมะ และซี แคนเดอร์ → มะรุได เซนซุย → สถานีคะทะเสะ-เอะโนะชิมะ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
คอร์สเที่ยวชมเอะโนะชิมะ: (รวมถึงบันไดเลื่อน "เอสคาร์" ของเอะโนะชิมะ)
 • ประตูบันไดเลื่อน เอะโนะชิมะ เอสคาร์/จุดเริ่ม
 • บันไดเลื่อน เอะโนะชิมะ เอสคาร์
 • บนจุดสูงสุดของเอะโนะชิมะ
 • ถ้ำเอะโนะชิมะ อิวะยะ
 • เอะโนะชิมะ ซี แคนเดอร์ (สวนซาลมวล ค็อกกิ้ง เอะโนะชิมะ)
 • ดื่มด่ำกับวิวอันตระการตาของทะเลและอาทิตย์ตกดิน
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ
คอร์สเที่ยวชมเอะโนะชิมะและคามาคุระ
 • สถานีชินจุกุในโตเกียว
 • สถานีคะทะเสะ-เอะโนะชิมะ
 • หาดเอะโนะชิมะ
 • ถนนสู่ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ
 • ประตูศาลเจ้าเอะโนะชิมะ
 • อาหารริมทะเล
 • สถานีเอะโนะเด็น เอะโนะชิมะ
 • สถานีเอะโนะเด็น ชิจิริงะฮะมะ
 • อะมาลฟิ คาเฟ่
 • สถานีเอะโนะเด็น ฮะเซะ
 • หลวงพ่อโต
 • สถานีเอะโนะเด็น คามาคุระ
 • ถนนโคะมะชิ-โดะริ
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
 • สถานีเอะโนะเด็น ฟูจิสะวะ
 • สถานีชินจุกุในโตเกียว
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
Triple Lights ความทรงจำที่ดีที่สุดในคามาคุระ
 • โตเกียว --- คามาคุระ --- หลวงพ่อโต --- วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮาเซเดระ --- ถนนโคมะชิ -- ฮะจิมังกู --- โตเกียว
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
คามาคุระ & เอโนชิมะ ใน 1 วัน รวมแผนการเดินทางทั้งหมด
 • โตเกียว --- เอโนชิมะ --- คามาคุระโคโคมะเอะ --- โคโตคุ-อิน --- วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮาเซเดระ --- ศาลเจ้าซึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู --- ถนนโคมะชิ --- โตเกียว
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
เพลิดเพลินไปกับไฮไลท์โชนัน!
 • สถานีคามาคุระ --- โคโตคุ-อิน --- วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮาเซเดระ --- โคกุระคุจิ --- เอโนชิมะ --- เทียนทะเลเอโนชิมะ --- ถ้ำเอโนชิมะ อิวายะ --- สถานีเอโนชิมะ
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
คามาคุระในเส้นทางของคุณ
 • โตเกียว --- วัดเอนกาคุจิ --- ถนนโคมะชิ --- เบ็นไซเต็ง --- พระใหญ่ --- สถานีคามาคุระ ---โยโกฮามะ  ไชน่าทาวน์
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
VELTRA ทัวร์ชมวัดในคามาคุระแบบส่วนตัวจากโตเกียว รวมถึงสัมผัสประสบการณ์พิธีชงชา
 • โรงแรม → คามาคุระ → วัดโฮโคคุจิ → วัดโจะเมียวจิ → ศาลเจ้าซึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู  → วัดเอนกาคุจิ (หรือวัดเมเกซึ-อิน)  → จบทัวร์ที่สถานีคามาคุระ
ทริปวันเดียว อังกฤษ (จีน, ฝรั่งเศส, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซีย, เกาหลี, โปรตุเกส) URL ค่าธรรมเนียม
HATO BUS เรื่องราวทางทะเลแห่งคามาคุระ เอโนชิมะ / รวมอาหาร 
 • ชินจุกุ → วัดโฮโคคุจิ → วัดโคะโตะคุอิน → คาเฟ่รูม แล็ซ → ถนนโคมะชิ → รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ → เอะโนะชิมะ → ชินจุกุ
ทริปวันเดียว อังกฤษ・จีน URL ค่าธรรมเนียม
สัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่นอย่างแท้จริง 1
 • ชินจุกุ → พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบริ-ไคคัน →ร้านกิโมโนเซอิตะ → คิเงะนิน (อาหารกลางวัน,ซาเซ็น) → วัดโคะโตะคุอิน →โตเกียว
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
ตำนานแห่งชายฝั่งเอะโนะชิมะ & คามาคุระ 
 • ชินจุกุ → วัดโฮโคคุจิ → วัดโคะโตะคุอิน → พระใหญ่คามาคุระ → ถนนโคมะชิ → รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ → เอะโนะชิมะ
ทริปวันเดียว จีน URL ค่าธรรมเนียม
JTB(サンライズツアー) ทัวร์รถบัสหนึ่งวันในคามาคุระ & อ่าวเอโนชิมะ  (หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ, พิธีชงชา & เอะโนะชิมะ)
 • โตเกียว → ประสบการณ์กับชาเขียวที่วัดโจะเมียวจิ → วัดคามาคุระ โฮโคคุจิ → วัดโคะโตะคุอิน → หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ →ศาลเจ้าซึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู  → ชมวิวในเอะโนะชิมะ → โตเกียว
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
บริษัท เส้นทาง รายละเอียด ประเภท ออกเดินทาง กลับ ภาษา URL สอบถามข้อมูล หมายเหตุ
คะนะงะวะ เอสจีจี คลับ E-1: เกาะเอะโนะชิมะ
 • สะพานเอะโนะชิมะ เบ็นเท็นบะชิ
 • ประตูโทริบรอนซ์
 • ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ
 • สวนซาลมวล ค็อกกิ้ง
 • ถ้ำอิวะยะ
ทริปวันเดียว (4-6ชม.) สถานีเอะโนะชิมะ สถานีเอะโนะชิมะ อังกฤษ URL ksgg_guide@yahoo.co.jp
ฮูเบอร์ เที่ยวชมนอกโตเกียว — สำรวจเกาะเอะโนะชิมะ
 • สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ
 • ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ
 • เอะโนะชิมะ
 • สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ
ทริปวันเดียว สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ อังกฤษ สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ
สมาคมการท่องเที่ยวเมืองฟูจิสะวะ เส้นทาง 1 ทัวร์เอะโนะชิมะ 1 วัน — เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าชมเป็นครั้งแรก
 • สถานีคะทะเสะ-เอะโนะชิมะ → เอะโนะชิมะ
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอะโนะชิมะ → ถนนเบ็นไซเท็น นะคะมิเสะ → ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ→ สวนซาลมวล ค็อกกิ้ง เอะโนะชิมะ → ถ้ำอิวะยะ → สถานีคะทะเสะ-เอะโนะชิมะ
ทริปวันเดียว สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ/สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ/สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ อังกฤษ จีน เกาหลี ฝรั่งเศส สเปน ไทย
เส้นทาง 2 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคามาคุระและเอะโนะชิมะ (2 วัน,1คืน)
 • วันที่ 1: สถานีคามาคุระ ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ → สถานีคามาคุระ → สถานีฮะเซะ → วัดโคะโทะคุจิ (หลวงพ่อโต) → สถานีฮะเซะ → สถานีเอะโนะชิมะ → วัดริวโคะ-จิ → เอะโนะชิมะ
 • วันที่ 2: เอะโนะชิมะ → ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ → สวนซาลมวล ค็อกกิ้ง เอะโนะชิมะ → ถ้ำอิวะยะ → ถนนเบ็นไซเท็น นะคะมิเสะ→ สถานีคะทะเสะ-เอะโนะชิมะ
ทริปวันเดียว สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ/สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ/สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ อังกฤษ จีน เกาหลี ฝรั่งเศส สเปน ไทย
เส้นทาง 3 เส้นทางฟูจิสะวะ: วัดยุเงียวและราเม็งท้องถิ่น
 • สถานีฟูจิสะวะ → ช้อปปิ้งรอบๆ สถานี → ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารโคะคุยะ → วัดยุเงียว → เดินชมโดยรอบฟูจิสะวะ → โพสต์ติ้ง สเตชั่น → สถานีฟูจิสะวะ
ทริปวันเดียว สถานีฟูจิสะวะ/สถานีฟูจิสะวะ สถานีฟูจิสะวะ/สถานีฟูจิสะวะ อังกฤษ จีน เกาหลี ฝรั่งเศส สเปน ไทย
เส้นทาง 4 ขึ้นรถไฟท้องถิ่นและแวะชมเส้นทางสามเหลี่ยมทองคำ!
 • สถานีคะทะเสะ-เอะโนะชิมะ
 • สถานีโชะนัน-เอะโนะชิมะ
 • โชะนัน โมโนเรล
 • สถานีโอะฟุนะ
 • สถานีคามาคุระ
 • สายเอะโนะเด็น
 • สถานีเอะโนะชิมะ
ทริปวันเดียว สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ/สถานีเอะโนะชิมะ สถานีคะทะเสะ เอะโนะชิมะ/สถานีเอะโนะชิมะ อังกฤษ จีน เกาหลี ฝรั่งเศส สเปน ไทย
โอดะคิว อิเล็คทริค เรลเวย์ คอร์สแนะนำเที่ยวชมเอะโนะชิมะและคามาคุระ
 • รถไฟ Limited Express Romancecar
 • โอะดะคิว ฟูจิสะวะ
 • เอะโนะเด็น ฟูจิสะวะ
 • เอะโนะเด็น คามาคุระ ผ่านถนนโคะมะชิ-โดะริ
 • ซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
 • ผ่านถนนวะคะมิยะ-โอะจิ
 • ฮะเซะ
 • วัดฮะเซะ-เดะระ
 • วัดโคะโตะคุ-อิน
 • ฮะเซะ
 • เอะโนะเด็น
 • เอะโนะชิมะ
 • เอะโนะชิมะ เอสคาร์
 • เอะโนะชิมะ ซี แคนเดอร์ (ระเบียงชมวิวประภาคารเอะโนะชิมะ)
 • คะทะเสะ-เอะโนะชิมะ บนรถไฟ Limited Express Romancecar
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
ทัวร์มุสลิมในเอะโนะชิมะ
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอะโนะชิมะ
 • ศูนย์นักท่องเที่ยวเมืองฟูจิสะวะ
 • เอะโนะชิมะ ไอแลนด์ สปา
 • ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ
 • สวนซาลมวล ค็อกกิ้ง เอะโนะชิมะ
 • เอะโนะชิมะ ซี แคนเดอร์
 • ถนนบันไซเท็น นะคะมิเสะ
1 วัน สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
ทริปเอะโนะชิมะและคามาคุระในหนึ่งวัน
 • คามาคุระโคะโคะ-เม → สถานีฮะเซะ → วัดโคะโตะคุ-อิน → สถานีคามาคุระ → ซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ → สถานีคามาคุระ → สถานีเอะโนะชิมะ → เอะโนะชิมะ → ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ → สวนซาลมวล ค็อกกิ้ง เอะโนะชิมะ และซี แคนเดอร์ → มะรุได เซนซุย → สถานีคะทะเสะ-เอะโนะชิมะ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
คอร์สเที่ยวชมเอะโนะชิมะ: (รวมถึงบันไดเลื่อน "เอสคาร์" ของเอะโนะชิมะ)
 • ประตูบันไดเลื่อน เอะโนะชิมะ เอสคาร์/จุดเริ่ม
 • บันไดเลื่อน เอะโนะชิมะ เอสคาร์
 • บนจุดสูงสุดของเอะโนะชิมะ
 • ถ้ำเอะโนะชิมะ อิวะยะ
 • เอะโนะชิมะ ซี แคนเดอร์ (สวนซาลมวล ค็อกกิ้ง เอะโนะชิมะ)
 • ดื่มด่ำกับวิวอันตระการตาของทะเลและอาทิตย์ตกดิน
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ
คอร์สเที่ยวชมเอะโนะชิมะและคามาคุระ
 • สถานีชินจุกุในโตเกียว
 • สถานีคะทะเสะ-เอะโนะชิมะ
 • หาดเอะโนะชิมะ
 • ถนนสู่ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ
 • ประตูศาลเจ้าเอะโนะชิมะ
 • อาหารริมทะเล
 • สถานีเอะโนะเด็น เอะโนะชิมะ
 • สถานีเอะโนะเด็น ชิจิริงะฮะมะ
 • อะมาลฟิ คาเฟ่
 • สถานีเอะโนะเด็น ฮะเซะ
 • หลวงพ่อโต
 • สถานีเอะโนะเด็น คามาคุระ
 • ถนนโคะมะชิ-โดะริ
 • ศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ
 • สถานีเอะโนะเด็น ฟูจิสะวะ
 • สถานีชินจุกุในโตเกียว
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ/สถานีชินจุกุ
บริษัท เส้นทาง รายละเอียด ประเภท ออกเดินทาง กลับ ภาษา URL สอบถามข้อมูล หมายเหตุ
คะนะงะวะ เอสจีจี คลับ KW-1: วัดคาวาซากิ ไดชิ
 • วัดคาวาซากิ ไดชิ
 • นะคะมิเสะ โดะริ (ถนนช้อปปิ้ง)
 • ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมันกุ
 • ลาโซน่า คาวาซากิ พลาซ่า
ทริปวันเดียว (3ชม.) สถานีคาวาซากิ สถานีคาวาซากิ อังกฤษ URL ksgg_guide@yahoo.co.jp
KW-2: สวนอิคุตะ เรียวคุชิ
 • "นิฮอน มินกะ-เอ็น (พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งบ้านญี่ปุ่นโบราณ)
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะทะโระ โอะคะโมะโตะ
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คาวาซากิ"
ทริปวันเดียว (3ชม.) สถานีมุโคะงะโอะคะยุเอ็น สถานีมุโคะงะโอะคะยุเอ็น อังกฤษ URL ksgg_guide@yahoo.co.jp
KW-3: ใจกลางคาวาซากิ
 • พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาซากิ
 • วัดโจะระคุ-จิ
 • พิพิธภัณฑ์ถนนประวัติศาสตร์เขตโอะยะมะแห่งคาวาซากิ
 • อาคารการค้าโดยรอบสถานีเจอาร์ มุสะชิ-มิโซะโนะคุชิ
ทริปวันเดียว (3ชม.) สถานีมุซะชิ-ไมซอน โอะคุชิ สถานีมุซะชิ-มิซอน โอะคุชิ อังกฤษ URL ksgg_guide@yahoo.co.jp
เวนดี้ เจแปน ทัวร์โดราเอมอนในคะนะงะวะ ~คุณสามารถเรียนทำกล่องข้าวเบนโตะแบบญี่ปุ่น ฟีเจอร์โดราเอมอน
 • พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน (ชมและเล่น)
 • โตคิว แฮนด์/ไดโซะในมะชิดะ (เลือกซื้อของสำหรับกล่องข้าวเบนโตะ)
 • วอสซ์คุ๊ก สะกะมิ เซ็นเตอร์ (ทำ/รับประทานเบนโตะ)
ทริปวันเดียว โตเกียว โตเกียว อังกฤษ 03-3459-1385 all@wendytour.jp
บริษัท เส้นทาง รายละเอียด ประเภท ออกเดินทาง กลับ ภาษา URL สอบถามข้อมูล หมายเหตุ
เวนดี้ เจแปน คะนะงะวะ เนเจอร์ มาสเตอร์ ทัวร์ ~เก็บ, ทำ, รับประทาน! ทริปประสบการณ์หนึ่งวัน
 • ฟูจิโนะ (เรียนทำตะเกียบที่ศูนย์ประสบการณ์วะดะ โนะ สะโตะ)
 • ทานอุด้งด้วยตะเกียบที่คุณทำเอง
 • ตกปลา หรือลองชิมปลาเสียบไม้ย่างจากใจกลางเมือง
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ สถานีชินจุกุ อังกฤษ 03-3459-1385 all@wendytour.jp
บริษัท เส้นทาง รายละเอียด ประเภท ออกเดินทาง กลับ ภาษา URL สอบถามข้อมูล หมายเหตุ
โยะโคะโซะ เจแปน เพลิดเพลินไปกับดอกซากุระในสวนปราสาทโอดะวะระ! รวมถึงทานบาร์บีคิวได้ไม่อั้น! เก็บสตรอเบอรี่! ลงเรือโจรสลัดของฮะโกะเนะ!
 • สวนปราสาทโอดะวะระ
 • ท่าเรือโทะเง็นได
 • ท่าเรือโมะโตะฮะโกะเนะ
 • ยะคินิคุ คาลบิ อิตโชะ
 • อาหารยะมะโมะโตะ
 • นะไคซุ
ทริปวันเดียว ชินจุกุ อังกฤษจีนตัวย่อจีนดั้งเดิมไทย ชินจุกุ welcome@club-tourism.co.jp
viator ทริปหนึ่งวันชมภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ และปราสาทโอดาวะระ  รวมอาหารกลางวัน
 • โตเกียว --- โอดาวะระ --- ปราสาทโอดาวะระ --- ฮาโกเนะ --- สะพานแขวนมิชิมะสกายวอล์ค --- ชินจุกุ 
ทริปวันเดียว อังกฤษ URL ค่าธรรมเนียม
บริษัท เส้นทาง รายละเอียด ประเภท ออกเดินทาง กลับ ภาษา URL สอบถามข้อมูล หมายเหตุ
โอดะคิว อิเล็คทริค เรลเวย์ ทัวร์แนะนำเส้นทางทะนะซะวะ/โอะยะมะ
 • สถานีอิเสะฮะระ→ สถานีเคเบิ้ลโอะยะมะ → วัดโอะยะมะ → ศาลเจ้าโอะยะมะ อะฟุริ ชิโมะฉะ → สถานีอะฟุริ→ สถานีเคเบิ้ลโอะยะมะ→ สถานีอิเสะฮะระ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ / สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ / สถานีชินจุกุ
ทัวร์ภูเขาโอะยะมะ 1 วัน
 • สถานีอิเสะฮะระ → โคะมะ ซานโดะ (ทางเดินสู่ศาลเจ้า) → สถานีเคเบิ้ลโอะยะมะ → วัดโอะยะมะ → ศาลเจ้าโอะยะมะ อะฟุริ ชิโมะฉะ → สถานีเคเบิ้ลโอะยะมะ → สถานีอิเสะฮะระ
ทริปวันเดียว สถานีชินจุกุ / สถานีชินจุกุ อังกฤษ สถานีชินจุกุ / สถานีชินจุกุ
คอร์สเดินป่าอย่างเต็มรูปแบบ
 • นินจิ (ป้ายรถเมล์)
 • สวนป่าลิยะมะ-ฮะคุซาน
 • ศาลเจ้าฮะคุซาน จินจา
 • วัดลิยะมะ-แคนนอน
 • ลิยะมะ-แคนนอน-เม (ป้ายรถเมล์)
ทริปวันเดียว อังกฤษ
คอร์สเดินป่าอย่างเต็มรูปแบบ
 • สถานีเคเบิ้ลคาร์โอะยะมะ
 • วัดโอะยะมะ
 • ศาลเจ้าโอะยะมะ อะฟุริ ชิโมะฉะ
 • ระเบียงชมวิว
 • วัดโจะโฮะซึตกุน-จิ โอะคุโนะอิน
 • วัดฮินะตะ-ยะคุชิ
 • ป้ายรถเมล์ฮินะตะ-ยะคุชิ
ทริปวันเดียว อังกฤษ
คอร์สเดินป่าอย่างเต็มรูปแบบ
 • สถานีเคเบิ้ลคาร์โอะยะมะ
 • เคเบิ้ลคาร์โอะยะมะ
 • สถานีอะฟุริ
 • ศาลเจ้าโอะยะมะ อะฟุริ ฮอนฉะ (บนยอดเขาโอะยะมะ)
 • ระเบียงชมวิว
 • น้ำตกนิจุ-โนะ-ทะกิ
 • ศาลเจ้าโอะยะมะ อะฟุริ ชิโมะฉะ
 • สถานีอะฟุริ
 • เคเบิ้ลคาร์โอะยะมะ
 • สถานีเคเบิ้ลคาร์โอะยะมะ
ทริปวันเดียว อังกฤษ
คอร์สเที่ยวชมโอะยะมะ
 • สถานีอิเสะฮะระ
 • ป้ายรถเมล์สถานีอิเสะฮะระ
 • รถเมล์ คะนะงะวะ ชุโอะ โคะซึต ป้ายรถเมล์ 'เคเบิ้ลคาร์โอะยะมะ'
 • โคมะ ซานโดะ
 • สถานีเคเบิ้ลคาร์โอะยะมะ
 • สถานีวัดโอะยะมะ เดะระ
 • วัดโอะยะมะ
 • สถานีอะฟุริ
 • ศาลเจ้าอะฟุริ
 • ศาลเจ้าอะฟุริ ฮอนฉะ
 • รถเมล์ คะนะงะวะ ชุโอะ โคะซึต ป้ายรถเมล์ 'เคเบิ้ลคาร์โอะยะมะ'
 • โคมะ ซานโดะ
 • สถานีอิเสะฮะระ
ทริปวันเดียว - อังกฤษ -
บริษัท เส้นทาง รายละเอียด ประเภท ออกเดินทาง กลับ ภาษา URL สอบถามข้อมูล หมายเหตุ
"ฮิส" ชมดอกซากุระคะวะซะในมัตซึตดะและฮะโกะเนะ
 • ในทุกๆ ปีดอกซากุระคะวะซะดึงดูดผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก ทัวร์ใหม่เอี่ยมนี้เปิดโอกาสให้คุณได้ชื่นชมดอกซากุระคะวะซะอันงดงามในมัตซึตดะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนรู้จักกันน้อย
ทริปวันเดียว ชินจุกุ อังกฤษ / จีน ชินจุกุ
ศูนย์ราชการจังหวัดโชะนัน ฮิรัตซึตกะ: เพลิดเพลินกับการเดินเล่นและแวะชมฟุตบอลเกมส์
 • ศาลเจ้าฮิรัตซึตกะ ฮะชิมัน-กุ
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิรัตซึตกะ
 • ทานอาหารกลางวันที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิรัตซึตกะ
 • สวนฮิรัตซึตกะ โซะโกะ
 • ชมการแข่งขันฟุตบอลโชะนัน เบลมาเระ
ทริปวันเดียว สถานีเจอาร์ ฮิรัตซึตกะ อังกฤษ สถานีเจอาร์ ฮิรัตซึตกะ
ฟูจิสะวะ: พบกับฟูจิสะวะ-จุกุ โพสต์สเตชั่นที่ปรากฏในภาพพิมพ์ไม้ยุคิโยะ-เอะ และเที่ยวสำรวจตำนานมินะโมะโตะ-โนะ โยะชิซึตเนะ
 • พิพิธภัณฑ์ฟูจิสะวะ อุคิโยะ-เอะ
 • พื้นที่ศิลปะของเมืองฟูจิสะวะ
 • สถานีเจอาร์ ซึตจิโดะ
 • สถานีเจอาร์ฟูจิสะวะ
 • ฟูจิสะวะ-จุกุ โคะริวกัน
 • วัดยุเงียว-จิ
 • วัดโจะโคะ-จิ
 • โยะชิซึตเนะ คุบิอะไร อิโดะ
 • ศาลเจ้าชิระฮะตะ
ทริปวันเดียว สถานีเจอาร์ ซึตจิโดะ/ รถไฟสายโอดะคิว สถานีฟูจิสะวะ-ฮอมมะชิ อังกฤษ สถานีเจอาร์ ซึตจิโดะ/ รถไฟสายโอดะคิว สถานีฟูจิสะวะ-ฮอมมะชิ
ชิงะสะกิ: เพลิดเพลินกับดอกพลัมญี่ปุ่นและดอกคาเมลเลียในฤดูใบไม้ผลิ
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองชิงะสะกิ
 • ทะคะสุนะ-เรียวคุชิ และโชะไร-อัน
 • สวนดอกคาเมลเลีย ฮิมุโระ
 • บ้านอนุสรณ์ไคโคะ ทะเคะชิ
 • หาดชิงะสะกิ
ทริปวันเดียว สถานีเจอาร์ ชิงะสะกิ/สถานีเจอาร์ ชิงะสะกิ อังกฤษ สถานีเจอาร์ ชิงะสะกิ/สถานีเจอาร์ ชิงะสะกิ
สัมผัสกับการไหว้พระปีใหม่แบบดั้งเดิมที่วัดและศาลเจ้าในสะมุกะวะ
 • ศาลเจ้าสะมุคะวะ (นิทรรศการปีใหม่ตามตำนานเนะบุตะ)
 • ประสบการณ์ทำสมาธิแบบซาเซนที่วัดโคะเซน-จิ
 • ไวไว มาร์เก็ต สะมุคะวะ สโตร์
 • พิพิธภัณฑ์น้ำ
 • งานประดับไฟฤดูหนาวที่สวนสะมุคะวะ-เอะคิเม
ทริปวันเดียว สถานีเจอาร์ มิยะยะมะ/สถานีเจอาร์ สะมุคะวะ อังกฤษ สถานีเจอาร์ มิยะยะมะ/สถานีเจอาร์ สะมุคะวะ
นิโนะมิยะ: เพลิดเพลินกับสุดยอดทัศนียภาพอันสวยงามจากสวนอะซุมะยะมะ
 • ป้ายรถเมล์โอะชิคิริ-สะคะอุเอะ
 • ศาลเจ้าคะวะวะ
 • อาคารอนุสรณ์ฟุทะมิ เมืองนิโนะมิยะ
 • สวนอะซุมะยะมะ ทางเข้าคะมะโนะ-งุชิ
 • สวนอะซุมะยะมะ (บนยอดเขา)
 • ศาลเจ้าอะซุมะ
 • สวนอะซุมะยะมะ ทางออกยะคุบะ-งุชิ
 • ร้านนิโนะ-ยะ (สมาคมท่องเที่ยวเมืองนิโนะมิยะ)
ทริปวันเดียว สถานีเจอาร์ นิโนะมิยะ/สถานีเจอาร์ นิโนะมิยะ อังกฤษ สถานีเจอาร์ นิโนะมิยะ/สถานีเจอาร์ นิโนะมิยะ
สมาคมท่องเที่ยวฟูจิโนะ ทัวร์ประสบการณ์ฟูจิโนะ สะโตะยะมะ - ห่างจากพื้นที่มหานครไปเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ~ท่ามกลางทัศนียภาพอันเขียวขจีในสะโตะยะมะ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวกับจังหวัดยะมะนะชิ
 • เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในพื้นที่เกษตรกรรมในสะโตะยะมะ
 • สำหรับมื้อกลางวันจะเป็นอาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบสดใหม่จากในภูมิภาคนี้ และทำความรู้จักกับชาวบ้านในท้องถิ่น (หากคุณต้องการ คุณสามารถอาบน้ำแช่ตัวในอ่างน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ฟูจิโนะ ซึ่งไม่ได้รวมในแพคเก็จ )
ทริปวันเดียว ฟูจิโนะ ฟูจิโนะ อังกฤษ / จีน
บริษัท เส้นทาง รายละเอียด ประเภท ออกเดินทาง กลับ ภาษา URL สอบถามข้อมูล หมายเหตุ