การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โลกของโฮะคุไซและฮิโระชิเกะ
พื้นที่โชะนัน 13

โลกของโฮะคุไซและฮิโระชิเกะ

ระยะเวลา: 16ชม45นาที

ทัวร์คาบสมุทรมิอุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 8

ทัวร์คาบสมุทรมิอุระ

ระยะเวลา: 10ชม45นาที

ทัวร์โรงงานเบียร์คิริน และล่องเรือยามราตรี
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 37

ทัวร์โรงงานเบียร์คิริน และล่องเรือยามราตรี

ระยะเวลา: 9ชม

เดินขึ้นเขาโดยรอบที่ราบสูงผ่านหญ้าเงินญี่ปุ่น
พื้นที่ทางตะวันตก 1

เดินขึ้นเขาโดยรอบที่ราบสูงผ่านหญ้าเงินญี่ปุ่น

ระยะเวลา: 5ชม30นาที

ทัวร์น้ำพุธรรมชาติ และเจ็ดเทพเจ้าแห่งความโชคดี
พื้นที่โชะนัน 8

ทัวร์น้ำพุธรรมชาติ และเจ็ดเทพเจ้าแห่งความโชคดี

ระยะเวลา: 2ชม45นาที

เดินชมโชะนัน ชิงะสะกิและหาดทางใต้
พื้นที่โชะนัน 83

เดินชมโชะนัน ชิงะสะกิและหาดทางใต้

ระยะเวลา: 4ชม45นาที