การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ชมดอกไม้ประจำฤดูใบไม้ผลิในคามาคุระด้วยเอะโนะเด็น
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ชมดอกไม้ประจำฤดูใบไม้ผลิในคามาคุระด้วยเอะโนะเด็น

ระยะเวลา: 2ชม30นาที

ชมดอกไม้ประจำฤดูร้อนในคามาคุระด้วยเอะโนะเด็น
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ชมดอกไม้ประจำฤดูร้อนในคามาคุระด้วยเอะโนะเด็น

ระยะเวลา: 4ชม45นาที

ชมดอกไม้ประจำฤดูใบไม้ร่วงในคามาคุระด้วยเอะโนะเด็น
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ชมดอกไม้ประจำฤดูใบไม้ร่วงในคามาคุระด้วยเอะโนะเด็น

ระยะเวลา: 3ชม30นาที

สวนอะซุมะยะมะและชมดอกมัสตาดยามเช้า
พื้นที่โชะนัน 0

สวนอะซุมะยะมะและชมดอกมัสตาดยามเช้า

ระยะเวลา: 4ชม45นาที

ทัวร์ชมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่คาบสมุทรมิอุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

ทัวร์ชมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่คาบสมุทรมิอุระ

ระยะเวลา: 4ชม30นาที