การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ชมจุดชมดอกไฮเดรนเยียอันโด่งดังรอบสถานีคิตะ-คามาคุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ชมจุดชมดอกไฮเดรนเยียอันโด่งดังรอบสถานีคิตะ-คามาคุระ

ระยะเวลา: 5ชม30นาที